BCG: werkloosheid VS zal verder toenemen

21 augustus 2009 ManagersOnline.nl

Hoewel sommige analisten menen dat het Amerikaanse bedrijfsleven te snel en te agressief heeft gesneden in het werknemerbestand, lijkt het omgekeerde het geval. Volgens de Boston Consulting Group hebben slechts een paar ondernemingen te veel banen afgestoten, maar geldt dat niet voor het leeuwendeel van de bedrijven.

Er zullen dus meer ontslagen vallen en het Amerikaanse werkloosheidscijfer zal waarschijnlijkheid hoger uitvallen dan de huidige 9,4%. Laat onverlet dat ondernemingen minder rücksichtslos dan anders zijn met het ontslaan van mensen. Volgens Jeff Joerres, directeur van uitzendorganisatie Manpower, vallen er de laatste maanden weliswaar meer ontslagen in de hogere echelons van het bedrijfsleven, maar valt het op dat bedrijven toch eerder kiezen voor een zorgvuldige herstructurering dan voor ontslag.

Volgens Joerres komt dit doordat bedrijven dankzij geavanceerde technologie meer dan voorheen een goed inzicht hebben in hun huidige en toekomstige vraag naar arbeid. En wanneer de economie weer aantrekt zal dat de manier waarop ze hun werving en selectie inrichten fundamenteel veranderen.

Er wordt minder geanticipeerd, maar `just in time` geworven. Kortom: wanneer de economie weer aantrekt, zal zich dat mogelijk niet vertalen naar een dalende werkloosheid.

 

Nieuws