BCG: 25 landen kampen met schaarste aan talent

18 januari 2011 Express

In de volgende decennia zal er een schaarste aan talent ontstaan in minstens vijfentwintig landen. De oplossing moet o.a. komen uit wereldwijde mobiliteit van talent. Op lange-termijn zal wereldwijde mobiliteit van arbeid even belangrijk voor globale economische groei als de mobiliteit van goederen en financieel kapitaal. Dat zijn de voornaamste conclusies van het rapport 'Global Talent Risk 2011' van de Boston Consulting Group en het World Economic Forum.

Volgens BCG zullen o.a.  Canada, de Verenigde Staten, Spanje, Frankrijk, Italië, Polen, Duitsland, Zweden, Rusland, het Verenigd Koninkrijk, Turkije, China, Japan en Australië vanaf 2020 kampen met een tekort aan arbeiders.

Indien er geen maatregelen worden genomen, zal de schaarste aan talent volgens Hans-Paul Bürkner, Chief Executive Officer (CEO) van de Boston Consulting Group, een bedreiging vormen voor een duurzame groei, vooral in kenniseconomieën. Hij voegt er aan toe dat menselijk kapitaal als motor voor economische welvaart de bepalende plaats van financieel kapitaal heeft ingenomen. Onder meer wordt opgemerkt dat migratie moet worden vergemakkelijkt, maar ook moeten tijdelijke en virtuele mobiliteit worden gestimuleerd.

"Er moeten dringend maatregelen worden genomen om de barrières tegen arbeidsmobiliteit weg te nemen," benadrukt ook Piers A. Cumberlege, directeur bij het World Economic Forum. In het rapport wordt opgemerkt dat industrieën en landen over de hele wereld de volgende decennia beroep zullen moeten doen op grote groepen hoogopgeleide medewerkers. Daarbij wordt aangevoerd dat de volgende decennia een schaarste aan talent zal ontstaan in minstens vijfentwintig landen, dertien industriële sectoren en negen vakgebieden. Dat betekent volgens het rapport dat vele landen verplicht zullen zijn om hoogopgeleide medewerkers in te voeren.

"Onder meer werd berekend dat China het aantal hoogopgeleide arbeidskrachten tegen het einde van het decennium zal moeten verdubbelen," aldus een mededeling van Marketwire. "Canada, Duitsland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten zullen de immigratie moeten opdrijven en het onderwijs stimuleren om het verlies aan talent door de vergrijzing op te vangen." In het rapport van het strategy consulting bureau wordt aangevoerd dat alleen al het onderzoek en ontwikkeling in de gezondheidszorg wereldwijd tot een gigantische vraag naar hoogopgeleide arbeidskrachten zal leiden. Er wordt echter ook gewaarschuwd dat werknemers zonder een cruciale vakkennis uit de boot zullen vallen.

Nieuws