AXA assurantiekantoren werken met BPC aan Wfd

19 november 2004 Consultancy.nl

AXA heeft adviesbureau The Brown Paper Company (BPC) ingehuurd om alle aangesloten assurantiekantoor te voorzien van advies op het gebied van de nieuwe Wet financiële dienstverlening (Wfd). Door middel van een analyse en verschillende interviews zal BPC per kantoor aangeven wat er in gang moet worden gezet om aan de eisen van de Wfd te voldoen. Daarnaast kunnen de assurantiekantoren, als onderdeel van de samenwerking, ook gebruik maken van overige diensten van het adviesbureau met als doel om de kwaliteit en efficiency op korte termijn te verhogen.

BPC analyseert fit-gap en levert Wfd compliance bevindingen

Na analyse van een online inventarisatie komt The Brown Paper Company bij het kantoor voor een management interview. Zij vragen waar nodig aanvullende toelichting en beantwoorden de specifieke vragen over de Wfd of over de bedrijfsvoering in het algemeen. Vervolgens houden zij interviews met enkele medewerkers en bekijken en analyseren een aantal klantdossiers. Dit totaalinzicht vormt de basis voor de rapportage waarin precies beschreven staat op welke gebieden het kantoor aan de eisen van de Wfd voldoet en op welke punten (nog) niet. Voor dat laatste wordt een gedetailleerd actieplan opgesteld waarna in overleg met de ondernemer/tussenpersoon wordt bepaald wie dat actieplan gaat uitvoeren en wanneer dit gereed moet zijn.

Hierna komt The Brown Paper Company terug om vast te stellen of de acties adequaat zijn uitgevoerd en wordt een complete Wfd-map overhandigd inclusief de uitspraak of het kantoor aan de eisen van de Wfd voldoet. Met deze map toont de ondernemer/intermediair bij een bezoek van de AFM aan wat hij allemaal gedaan heeft gedaan om Wfd-compliant te zijn.

Rob van Rietschoten, manager Business BOOMerang: "Wij hebben gezocht naar een partner waarvan wij een concrete aanpak kunnen verwachten. Een partij die een locatie uit zoekt en daar een workshop 'hoe moet u omgaan met de Wfd' geeft, was voor ons geen optie. Ik wilde, ook op nadrukkelijk verzoek van het met ons samenwerkende intermediair, iets te bieden hebben waar kantoren ook echt wat aan hebben. Namelijk ondersteuning op maat".

Nieuws