AT Kearney voert strategische herorientatie uit voor SRK

08 oktober 2008 Consultancy.nl

SRK Rechtsbijstand, een van de grotere juridische dienstverleners van Nederland, heeft eind 2007 strategisch adviesbureau A.T. Kearney ingehuurd om de strategie van het concern door te lichten. De opdracht was een voortvloeisel van het vertrek van een aantal grote klanten, waaronder Proteq Schadeverzekeringen en Fortis ASR Schadeverzekering, en van het feit dat de rechtsbijstandmarkt in de komende jaren een grote verandering gaat doormaken.

Positieve bevindingen

A.T. Kearney had de opdracht om onderzoek te doen naar de positie en potentiële ontwikkelingsrichtingen van SRK Rechtsbijstand in de rechtsbijstandmarkt in vergelijking met concurrenten. Na een analysefase van circa 6 maanden concludeerde het adviesbureau dat SRK Rechtsbijstand geniet van een sterke kosten concurrerentiepositie én een goede operationele performance. Daarnaast vormt het businessmodel een interessante propositie voor rechtsbijstand verzekeraars die risicodrager zijn. De organisatie heeft het potentieel om voor haar leden en cliënten aanvullende meerwaarde te creëren.

In hun adviesrapport hebben de consultants 10 concrete mogelijkheden benoemd die verdere waardecreatie zou kunnen opleveren voor het bedrijf. De directie van SRK Rechtsbijstand heeft aangegeven de aanbevelingen in het volgende directieoverleg te bespreken.

Nieuws