AT Kearney: bedrijven kunnen EBIT met 20% verhogen

18 oktober 2002 Consultancy.nl

Nederlandse bedrijven kunnen hun winstgevendheid (EBIT) met 20% verhogen door professionalisering van hun inkoopprocessen. Dat blijkt uit een een benchmark-studie onder 69 Nederlandse bedrijven die A.T. Kearney heeft uitgevoerd in opdracht van NEVI, de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement. Het adviesbureau vergeleek de prestaties van Nederlandse bedrijven met de 25% leiders uit haar wereldwijde benchmarking-database.

Per industrie
Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse bedrijven achterblijven bij de leiders op inkoopgebied, ongeacht de omvang van de bedrijven of de industriesector. De twee sectoren die het meest achterlopen zijn de Massaproductie en Informatie Intensieve Dienstverlening. Opvallend is dat Nederlandse bedrijven zijn zich wel degelijk bewust zijn van de “best practices” op inkoopgebied, maar blijken niet goed in staat deze in te voeren.

EBIT-verbetering van 21% mogelijk
De consultants concluderen overduidelijk dat Nederlandse bedrijven door verbetering van hun inkoopprocessen veel geld kunnen verdienen en hun winstgevendheid daardoor behoorlijk kunnen vergroten. Zij lopen momenteel een reductie van 10% aan inkoopkosten en daarmee een EBIT5-verbetering van 21% mis. De leiders uit A.T. Kearney’s AEP-studie realiseerden over een periode van drie jaar een relatieve EBIT-groei, EBIT/Omzet, van 10%, terwijl de Nederlandse bedrijven in een vergelijkbare periode een relatieve winstdaling van 20% lieten zien.

Indien de Nederlandse bedrijven, door toepassing van de inkoop best practices, dezelfde prestatie hadden gerealiseerd, dan zouden de inkoopuitgaven 10% (EUR 1,9 miljard) lager zijn uitgevallen. Aangezien kostenbesparingen uit inkoop rechtstreeks in de winst/verlies rekening tot uitdrukking komen, resulteert deze kostendaling in een winststijging. Deze besparing van EUR 1,9 miljard vertaalt zich in een EBIT-verbetering van 21%.

Nieuws

Meer nieuws over