A.T. Kearney: CO2-neutraal in zijn adviesdiensten

23 juli 2010 Consultancy.nl

Wereldwijd managementadviesbureau A.T. Kearney heeft aangekondigd dat het CO2-neutraliteit heeft bereikt in zijn wereldwijde verrichtingen, waarmee het zijn belofte uit 2007, als eerste in de industrie, om CO2-neutraal te zijn in 2010 bewerkstelligt. A.T. Kearney heeft 1700 adviseurs in dienst bij 54 kantoren in 37 landen.

A.T. Kearney’s benadering tot CO2-neutraliteit is gebouwd op 4 peilers die over de gehele organisatie werken: het vaststellen en meten van een rigoureuze verzameling CO2-indicators, het aansporen van werknemers wereldwijd om groenere kantoorprotocollen te ontwikkelen, het innoveren van nieuwe modellen voor client-service delivery en het investeren in klimaatbeschermende projecten, die voldoen aan de hoogste internationale kwaliteitseisen. De CO2-neutraliteit van het bedrijf is deel van een breder initiatief dat is ontwikkeld teneinde duurzame, milieubewuste resultaten te leveren aan A.T. Kearney’s internationale klantenbestand.

“Onze klanten zijn steeds meer geïnteresseerd in meer duurzame manieren van zakendoen en we willen hen hiermee graag helpen”, zei Paul A. Laudicina, A.T. Kearney’s managing officer en voorzitter van het bestuur. “Onze belofte om CO2-neutraal te worden werd gedaan om allereerst onze manier van opereren te veranderen, en vervolgens het verschil te maken met hoogkwalitatieve klimaatcompenserende investeringen.”

In 2007 stelde adviesbureau A.T. Kearney een aantal nauwkeurig bepaalde metingen vast als uitgangspunt tegenover welke het zijn CO2-afdruk kon bijhouden en meten. Sindsdien heeft het bedrijf eraan gewerkt de CO2-uitstoot significant te verlagen in al zijn operations. In 2008 bereikte A.T. Kearney een reductie van 5%, in 2009 een reductie van 14% en in 2010 wil het een verlaging van 20% bereiken.

Meer dan 80% van A.T. Kearney's CO2-uitstoot is gerelateerd aan reizen. Het bedrijf ontwikkelde gevorderde hulpmiddelen om de CO2-uitstoot te berekenen voor alle reiscriteria waaronder gebruik van vliegtuig, hotel, auto, trein, publiek vervoer en taxi en meet de CO2-impact van reizen door werknemers, kantoorlocaties en klantenprojecten. A.T. Kearney's inspanningen om de uitstoot van zakelijk reizen te meten en volgen worden beschouwd als pionierswerk en best practice door verschillende reisindustriegroepen. 

A.T. Kearney vestigde tevens een internationaal netwerk van Sustainability Czars over zijn operations om locale initiatieven te stimuleren en een culturele verandering in de organisatie door te voeren. Kantoren hebben meer duurzaamheidbeleid en –toepassingen geïmplementeerd, waaronder renovaties voor energie-efficiëntie, milieuontwerp en state-of-the-art samenwerkende technologieën.

“We zijn er trots op de eerste te zijn onder onze traditionele hooggewaardeerde consulting-gelijken die wereldwijd CO2-neutraal zijn”, voegde Laudicina toe. “A.T. Kearney’s advies aan onze klanten is nu 100% CO2-neutraal.”

Nieuws