ARCADIS verhoogt winst bij sterke omzetgroei

04 augustus 2010 ARCADIS

 

ARCADIS heeft in het tweede kwartaal van 2010 de winst verbeterd bij een sterke stijging van de omzet. De bedrijfsopbrengsten stegen 23% tot € 512 miljoen, geholpen door de overname van Malcolm Pirnie, medio vorig jaar. De groei was veel sterker dan in voorgaande kwartalen door een betere autonome omzetontwikkeling in alle marktsegmenten. De sterkere Amerikaanse dollar en Braziliaanse reaal hadden een positief valuta-effect van 5%. De netto operationele winst verbeterde met 8% tot € 18,5 miljoen. Exclusief eenmalige effecten bleef de marge goed op niveau.

  • Bedrijfsopbrengsten groeien in tweede kwartaal 23%, op halfjaarbasis 15%
  • Netto operationele winst stijgt in tweede kwartaal 8%, op halfjaarbasis 9%
  • In tweede kwartaal geen verdere autonome omzetdaling
  • Infrastructuur en Water blijven solide, Milieu en Gebouwen verbeteren
  • Exclusief eenmalige effecten blijft marge goed op niveau
  • Voor heel 2010 lichte stijging van netto operationele winst verwacht 

 

In het eerste halfjaar namen de bedrijfsopbrengsten van adviesbureau ARCADIS toe met 15% tot € 960 miljoen. De groei was vooral afkomstig van de overname van Malcolm Pirnie. Omdat de verzwakking van de euro pas in het tweede kwartaal optrad, was het valuta-effect op halfjaarbasis 2%. Aangezien in het eerste kwartaal de omzet autonoom daalde, mede door de strenge winter, was er ook in het halfjaar nog een autonome omzetdaling. De netto operationele winst steeg 9% tot € 35,6 miljoen. In Brazilië werd een verlies genomen op een energieproject wat naar verwachting in het tweede halfjaar wordt gecompenseerd door verkoopopbrengsten. Exclusief dit eenmalige effect was de marge met 9,6% vrijwel gelijk aan vorig jaar.

Bestuursvoorzitter Harrie Noy zei: “Gelet op de huidige markt hebben we operationeel een goed kwartaal achter de rug. De omzet steeg sterk, mede doordat voor het eerst sinds begin 2009 een eind kwam aan de autonome daling. In de infrastructuur- en watermarkt nam de omzet uit eigen activiteiten autonoom toe, ondanks druk op lokale overheidsbudgetten. Het herstel in de milieumarkt lijkt door te zetten, vooral in de Verenigde Staten, waar de vraag van private klanten aantrekt. De situatie op de commerciële vastgoedmarkt is gestabiliseerd en de autonome omzetdaling bij gebouwen is afgezwakt. Hoewel de toegenomen concurrentie over vrijwel de gehele linie zorgt voor prijsdruk, hebben we door vroegtijdig te anticiperen op veranderende marktomstandigheden en strikte kostenbeheersing de marge op peil kunnen houden. De integratie met Malcolm Pirnie ligt op schema en de synergievoordelen bij het binnenhalen van opdrachten hebben onze verwachtingen ruimschoots overtroffen”.

 

Nieuws