Aon: Goed risicomanagement essentieel voor prestaties

15 december 2011 Consultancy.nl

Bedrijven die hun risicomanagement op orde hebben, boeken ook aantoonbaar betere financiële resultaten. Dat blijkt uit resultaten van de Aon Risk Maturity Index, een online benchmark tool die risico- en financieel managers objectief en transparant inzicht geeft in de vraag of het risicomanagement in hun organisatie goed is opgezet en geïmplementeerd. De benchmark is ontwikkeld door Aon Risk Solutions (onderdeel van Aon) in samenwerking met de Wharton School of Pennsylvania.

Op basis van benchmarkgegevens van de Aon Risk Maturity Index- voor beursgenoteerde bedrijven (van middelgrote tot de grootste Fortune 100-bedrijven) stelde professor Chris Ittner van Wharton een statistisch significante relatie vast tussen een goed ontwikkeld risicomanagementsysteem en de financiële prestaties van een bedrijf. De resultaten wijzen uit dat hoe beter het risicomanagement is, hoe groter de rentabiliteit van het vermogen is en hoe hoger het aandelenrendement.

Gemeenschappelijke kenmerken
"Door deze Index en de uitgebreide analyse van Wharton hebben we een antwoord op de vraag die risk managers, CFO's en bestuurders al jaren stellen: leidt risicomanagement daadwerkelijk tot betere bottom line resultaten?", aldus Armand Hoftijzer, Managing Director van Aon Global Risk Consulting. "We hebben nu de feiten die het onderbuikgevoel bevestigen. Dit resultaat toont aan wat de waarde van goed risicomanagement is."

Een analyse van de tot nu toe verzamelde informatie laat bovendien zien dat organisaties met een bovengemiddelde 'risk maturity rating' op de Aon Index (3,5 – 5 op een schaal van 1 tot 5) een aantal kenmerken met elkaar gemeen hebben. "We zien dat bedrijven die bovengemiddeld scoren, er op drie gebieden uitspringen: goed begrip van de complexiteit van risico's, overeenstemming over de strategie en de verwachtingen ten aanzien van risicomanagement, en een organisatiestructuur die het realiseren van risicomanagement-doelstellingen ondersteunt," aldus Hoftijzer. "Organisaties die hun risico-management verder willen verbeteren, kunnen aan de hand van deze kenmerken hun koers bepalen."

Over de Risk Maturity Index
De Aon Risk Maturity Index is gebaseerd op de volgende tien kenmerken van risk maturity:

1. Betrokkenheid en kennis van directie en commissarissen bij risicomanagement
2. Een senior executive als drijvende kracht achter het risicomanagementproces
3. Goede communicatie over risicomanagement
4. Een cultuur van betrokkenheid en verantwoordelijkheid
5. Heldere risico-identificatie
6. Betrokkenheid van stakeholders in risicomanagement
7. Risico-informatie is onderdeel van het besluitvormingsproces
8. Integratie van risicomanagement en human-capitalprocessen
9. Analyse en kwantificering van risico's om deze beter te begrijpen en ze positief te benutten
10. Risicomanagement wordt ingezet voor het creëren van waarde

Nieuws

Meer nieuws over