Aon: Firma's onvoldoende verzekerd tegen calamiteiten

21 september 2011 Consultancy.nl

Organisaties zijn vaak onvoldoende verzekerd tegen de gevolgen van een calamiteit, zoals de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk. Veel organisaties gaan er ten onrechte vanuit dat een standaard brand- of aansprakelijkheidsverzekering voldoende is. Ervaring leert echter dat bijvoorbeeld de opruimingskosten bij een grote brand, zoals van het bluswater, een van de grootste schadecomponenten is en veelal niet of onvoldoende verzekerd is. Zij doen er goed aan meer aandacht te besteden aan preventiebeleid en risicobeheersing. Op die manier kunnen ze hoge aansprakelijkheids-claims of opruimingskosten voorkomen of beperken.

Dat stelt adviesbureau en verzekeringsmakelaar Aon in de whitepaper 'Wat kunnen we leren van Moerdijk?'. In de whitepaper stellen consultants van Aon dat veel bedrijven een grote ramp vaak niet te boven komen. Soms gaan ze uiteindelijk failliet door hoge schadeclaims of doordat het te lang duurt de bedrijfsactiviteiten te hervatten. En dit betekent dat de rekening grotendeels bij de overheid of de burger terechtkomt.

Los van een inadequate verzekeringsdekking blijken veel organisaties niet te weten aan welke wettelijke verplichtingen zij moeten voldoen. "Hierdoor lopen zij onnodig risico's," zegt Peter Hartman, Director Liability & Financial Lines Department bij Aon Nederland en een van de auteurs van de whitepaper. "Met vaak simpele maatregelen en meer structurele aandacht voor preventie, is men beter voorbereid op een ramp en zijn de gevolgen minder ingrijpend."

Uitsluitingen en beperkt verzekerde risico's
In de whitepaper concludeert Hartman dat organisaties ten onrechte denken met een standaard verzekeringspakket en verzekerde bedragen het risico van schade bij een eventuele calamiteit te kunnen ondervangen. "Een brandverzekering bijvoorbeeld dekt in de regel alleen de opruimingskosten voor de eigen verzekerde zaken. Voor dekking van de opruimingskosten van zaken die aan derden toebehoren dienen organisaties meestal een aanvullende verzekering af te sluiten."

Ook een aansprakelijkheidsverzekering dekt niet altijd alle aansprakelijkheidsrisico's. Hartman wijst erop de dekking voor milieuschade bij een reguliere aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven slechts zeer beperkt is. Bij een calamiteit als Moerdijk vormt juist dit een van de belangrijkste schadecomponenten.

Preventie- en verzekeringsbeleid
Hartman stelt dat het in kaart brengen van risico´s en maatregelen nemen om deze te beheersen, veel calamiteiten en ellende kan voorkomen. Bovendien helpt een gedegen preventiebeleid een crisis beter te managen op het moment dat er toch iets mis gaat. Aandacht voor risicobeheersing helpt niet alleen calamiteiten te voorkomen, het vergroot ook de verzekerbaarheid en het leidt tot betere dekking en lagere premies, stelt Hartman.

Nieuws