Aon Hewitt: Zorgkosten werknemers stijgt met 500 euro

15 november 2011 Consultancy.nl

Werknemers die meer verdienen dan €36.000 per jaar krijgen volgend jaar te maken met flink hogere zorgkosten, die met €500 per jaar kunnen oplopen. Op termijn zijn ook werkgevers veel meer geld kwijt, zo blijkt uit berekeningen van Aon Hewitt. Met name bij bedrijven waar de lonen hoog zijn, kan de stijging in de tonnen lopen. Zij moeten rekening houden met een lastenverzwaring voor zorgkosten tot 35% ten opzichte van 2011.

Werknemers betalen, naast een nominale zorgpremie, ook een inkomensafhankelijke bijdrage. Dat bedrag is dus gebaseerd op wat ze verdienen, waarbij een inkomensplafond geldt van €33.427. Het kabinet heeft nu echter besloten om dat bedrag, de zogeheten grondslag, op te schroeven naar €50.056. Sinds 2006 is de maximale inkomensafhankelijke bijdrage per persoon met 33% gestegen (de maatregel voor volgend jaar inbegrepen).

Koopkracht
Volgens Aon Hewitt gaan vooral bedrijven met hogere inkomens de pijn voelen door de kabinetsmaatregelen. “In een onderneming waar iedereen boven de grens van €33.427 zit, kunnen de zorgkosten enorm oplopen. Bij een bedrijf met 1.000 werknemers praat je al snel over bedragen tot een half miljoen euro”, zegt Mario Hooglugt, Executive Director Corporate Wellness bij Aon Hewitt. “Dit heeft onherroepelijk effecten op de koopkracht en dus ook op de salarisonderhandelingen. Veel bedrijven zijn daar nog niet op bedacht.”

Nu nog betalen werknemers een bijdrage van 7,75% van hun inkomen. Dat percentage gaat volgend jaar weliswaar omlaag naar 7,10%, maar door de stijging van de grondslag gaan veel mensen het toch in hun portemonnee voelen. Wettelijk is het zo geregeld dat werknemers en werkgevers ieder de helft van de bijdrage bekostigen, maar op korte termijn zal de verhoging van de grondslag vooral werknemers treffen. Door flankerend beleid (verlaging van de WAO/WIA-premie) merken werkgevers er volgend jaar minder van.

Betrokkenheid
Volgens Hooglugt moeten werkgevers daarom nu al op het gebied van zorg het voortouw nemen, zodat ze de problemen voor zijn. “Werknemers gaan vroeg of laat hun hand ophouden bij hun baas. In plaats van platte salariscompensatie kan gerichte investering in zorg op lange termijn veel effectiever zijn. Werkgevers moeten daarom zelf met initiatieven komen, zodat zorg integraal onderdeel wordt van het bedrijfsbeleid. Door het hoog op de agenda te zetten, kun je je mensen gezond en fit houden en rekening houden met hun belastbaarheid. Dat vergroot weer hun betrokkenheid.”

Investeren in zorg
Volgens Aon Hewitt moeten werkgevers daarom nu al op het gebied van zorg het voortouw gaan nemen. “Werknemers gaan vroeg of laat hun hand ophouden bij hun baas. In plaats van platte salariscompensatie kan gerichte investering in zorg op lange termijn veel effectiever zijn." Werkgevers moeten daarom zelf met initiatieven komen, zodat zorg integraal onderdeel wordt van het bedrijfsbeleid, vindt de consultanttak van Aon. "Door dit hoog op de agenda te zetten, kun je je mensen gezond en fit houden en rekening houden met hun belastbaarheid. Dat vergroot weer hun betrokkenheid.”

Rekenvoorbeeld werknemers
Aon Hewitt rekent voor dat iemand die nu €50.000 verdient, dit jaar een inkomensafhankelijke bijdrage van 7,75% over €33.427 (€2.590 op jaarbasis) maal zijn belasting tarief betaalt. Volgend jaar wordt dat 7,1% over €50.000 (€3.550). Hoewel het percentage dus omlaag gaat, is hij dus toch meer geld kwijt, tot maximaal €500 per jaar.

Wie nu 35.000 euro verdient, betaalt op jaarbasis €2.590 (7,75% van €33.427) maal zijn belasting tarief. Door de verlaging van 7,75% naar 7,1% is dat volgend jaar 2.485 euro. Maar wie meer dan €36.000 gaat verdienen, gaat de ophoging van de grondslag vroeg of laat voelen.

Nieuws

Meer nieuws over