Aon: Vernieuwing vergroot draagvlak pensioenakkoord

13 september 2011 Consultancy.nl

Een nieuwe vorm van pensioenbeheer kan het draagvlak voor het pensioenakkoord flink vergroten. Dat zegt HR-marktleider Aon Hewitt, die onlangs een tweetal ondernemingspensioenfondsen heeft samengevoegd tot één geheel in een zogeheten multi-ondernemingspensioenfonds (multi-OPF). Als het pensioenakkoord er daadwerkelijk komt, biedt zo’n multi-OPF tal van voordelen: een efficiënter bestuur, lagere kosten en een tegemoetkoming aan zowel harde en zachte toezeggingen.

Aon Hewitt gaf als eerste vorm aan een multi-OPF. In dit pensioenfonds zijn twee pensioenfondsen die de pensioenregelingen van in totaal negen ondernemingen uitvoerden, opgegaan. Nu al blijkt dat de totale uitvoeringskosten in het aanvangsjaar met 0,4% zijn gedaald. In de komende jaren zal deze trend zich alleen maar voortzetten. Door de schaalvergroting kunnen pensioenfondsen immers hun pensioenadministratie tegen een lagere prijs uitbesteden maar ook op het vermogensbeheer voordelen behalen. “Het geld dat je overhoudt, kun je weer beleggen. Daar profiteren de deelnemers en gepensioneerden van,” zegt Angelique Joosen, Pension Legal Client Manager van Aon Hewitt en vormgever van het pensioenfonds SCA, het eerste multi-ondernemingspensioenfonds van Nederland.

‘Ringfencing’
Ondernemingspensioenfondsen die in het verleden wilden samengaan, moesten hun vermogens bij elkaar voegen. Bij multi-OPF’s, die sinds vorig jaar mogelijk zijn en nu voor het eerst werkelijkheid zijn geworden, hoeft dat niet. Het is met name deze systematiek, die men ook wel ‘ringfencing’ noemt, die een multi-OPF zo aantrekkelijk maakt. Nederland kent op dit moment ruim vierhonderd pensioenfondsen, die ongeveer 650 miljard euro beheren.

De multi-OPF’s kunnen een uitkomst zijn bij de uitvoering van het pensioenakkoord. Er is nu onder meer discussie over de vraag hoe ‘harde’ toezeggingen uit het oude stelsel en ‘zachte’ uit het nieuwe naast elkaar verder moeten. Volgens Aon Hewitt zal de uitkomst zijn dat er op verschillende manieren moet worden belegd. “In feite heb je twee totaal verschillende potjes met geld die je moeilijk kunt samenvoegen. In een multi-OPF kunnen ze naast elkaar blijven bestaan en kun je verschillende berekenings- en beleggingswijzen hanteren,” zegt Joosen. “Uiteraard is hier wel enige wijziging van de wetgeving inzake multi–OPF voor nodig, maar de systematiek van ringfencing kan hier uitkomst bieden”.

Professionalisering
De pensioenwereld wordt door de mogelijkheid tot vorming van een multi-OPF verder geprofessionaliseerd. “Dat moet ook, want men beheert enorme bedragen,” zegt Joosen. Het leidt volgens haar tot een verbeterde governance-structuur voor kleinere fondsen omdat er maar één bestuur overblijft waarin aanwezige kennis geconcentreerd kan worden. Het bestuur op zijn beurt heeft te maken met maar één deelnemersraad en één verantwoordingsorgaan. Joosen: “Er wordt dus een grote efficiencyslag gemaakt, wat ook weer tot voordelen leidt voor alle belanghebbenden bij een pensioenfonds. Tegelijk vindt er bij het vermogensbeheer geen kruisbestuiving plaats. Als het tegenzit, hoeft het ene potje niet voor de ander op te draaien. Dat maakt de drempel om mee te doen een stuk lager.”

Nieuws

Meer nieuws over