Aon Hewitt: Pensioenfondsen moeten uitkeringen korten

24 oktober 2011 Consultancy.nl

Aon Hewitt adviseert pensioenfondsbestuurders die onder financiële druk staan om pensioenuitkeringen te korten en/of pensioenpremies te verhogen. Volgens het HR adviesbureau is het beter om nu al te beginnen impopulaire maatregelen in plaats van om deze langer uit te stellen. 

DNB ontheffing
De ontheffing van DNB aan pensioenfondsen om hun pensioenpremie in 2012 op kostendekkend niveau te brengen, lijkt goed nieuws voor ondernemingen die bij de pensioenfondsen aangesloten zijn en hun premiebetalende werknemers. Zij hoeven het komende jaar niet extra te betalen. Aon Hewitt wijst er echter op dat pensioenfondsen daardoor nog verder in de problemen kunnen komen, omdat de rekening wordt doorgeschoven en alleen maar verder kan oplopen. Als een pensioenfonds in 2011 van de ontheffing gebruik heeft gemaakt, geldt de ontheffing in 2012 niet.

Impopulaire maatregelen
“Pensioenfondsbestuurders doen er goed aan om nu hun verantwoordelijkheid te pakken en impopulaire maatregelen te nemen,” zegt Frank Driessen, Chief Actuary bij Aon Hewitt. “De dekkingsgraden die enkele grote pensioenfondsen vandaag presenteren, laten zien dat er geen tijd is voor uitstel. Als de verwachting is dat het dekkingstekort eind 2013 niet is weggewerkt, moeten pensioenfondsen de opgebouwde pensioenen per 1 april 2013 korten. Als pensioenfondsen tot dat moment wachten, kan deze korting een stuk hoger uitvallen dan nu het geval zou zijn,” aldus Driessen. “Pensioenfondsbestuurders moeten daarom naar aanleiding van de financiële positie per 31 december 2011, begin 2012 beoordelen of zij tijdig kunnen herstellen. Als dat niet het geval blijkt, is het beter om direct al maatregelen te nemen, zoals aanpassing pensioenregeling, pensioenpremies verhogen en korten op pensioenuitkeringen.”

Uitgangspunten financiële positie herzien
Verder is het volgens het adviesbureau ook van belang op basis van welke uitgangspunten een inschatting wordt gemaakt van de financiële positie van het pensioenfonds eind 2013. Veel pensioenfondsen hebben bij het opstellen van hun herstelplan tot dusverre gebruik gemaakt van de maximaal toegestane rendementen op de beleggingen. Bij de huidige lage rentestand dient men zich serieus af te vragen of een extra rendement van enkele procentpunten bovenop de rente die op de verplichtingen moet worden bijgeschreven, nog realistisch is. Dat geldt met name voor pensioenfondsen die hun renterisico (grotendeels) hebben afgedekt.

“Ons pensioenstelsel staat momenteel al sterk onder druk. Bij het bevoordelen van bepaalde groepen deelnemers ten nadele van met name de jongere generatie, neemt die druk alleen maar toe,” stelt Driessen. “Uiteindelijk moeten de besturen van de pensioenfondsen aan hun gehele achterban duidelijk maken waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt en dat daarbij de belangen van alle betrokkenen goed zijn afgewogen. Het nemen van impopulaire beslissingen op korte termijn kan uiteindelijk het draagvlak voor de pensioenfondsen meer vergroten dan een beslissing om maatregelen uit te stellen.”

Nieuws

Meer nieuws over