Aon Hewitt lanceert PensioenPartner diensten

09 mei 2011 Consultancy.nl

Aon Hewitt, marktleider in retirement, health en talent, introduceert als eerste een dienstverleningsconcept dat volledige ondersteuning biedt bij bestuursstrategische en operationele activiteiten. Het nieuwe concept heet PensioenPartner en is een op maat gesneden pakket voor pensioenfondsen en bestuursbureaus van pensioenfondsen.

Pensioenfondsen zijn zich in het laatste decennium aan het ontwikkelen van sociale voorziening tot steeds zelfstandiger functionerende financiële ondernemingen. Deze ontwikkeling is nog lang niet ten einde. De behoeften, de visie van het bestuur en vooral de eisen die aan een pensioenfonds worden gesteld zijn drastisch veranderd en worden aanzienlijk aangescherpt.

PensioenPartner
PensioenPartner is een op maat gesneden pakket dat verschillende vormen van ondersteuning voor besturen van pensioenfondsen en bestuursbureaus bij elkaar brengt. De structuur is modulair opgebouwd waaruit, naar behoefte, keuzes kunnen worden gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn strategische advisering, detachering, een back-up functie, het leveren van een bestuurder en het voorzien in een volledig extern bestuursbureau. De deskundige ondersteuning die PensioenPartner biedt, reikt van structuur- en inrichtingsvraagstukken (governance) tot aan de in- en externe communicatie. Het accent ligt hierbij op de uitvoerende ondersteuning op operationeel- en beleidsmatig gebied, het voeren van de regie op externe dienstverleners en besluitvorming. Het voordeel van een tailor made pakket is de garantie van continuïteit, toenemend vertrouwen van de toezichthouders, tijdsbesparing en scherpe focus op bestuurlijke prioriteiten. Het pakket levert ook korte doorlooptijden, een betere kwaliteit bij besluitvorming en betere deals bij externe dienstverleners op.

Veel fondsen hebben onvoldoende omvang om deze vormen van bestuursondersteuning allemaal zelf in huis te hebben. Het aantrekkelijke alternatief is dan om deze deels of geheel extern te betrekken op flexibele basis, al naar gelang de behoefte. De partij die door het bestuur wordt geselecteerd, wordt dan partner van dat bestuur, om zich daarna volledig te wijden aan het fondsbelang.

Het bestuur
Het besturen van een pensioenfonds is een strategische aangelegenheid en daardoor een veeleisende taak met grote verantwoordelijkheden. Toch wordt dit doorgaans uitgevoerd door een parttime bestuurder. Hierdoor bestaat het risico dat het overzicht verloren gaat. De oorzaak is dat pensioen lang als alleen een sociale voorziening werd gezien.

De Nederlandse Bank (DNB) kijkt hier echter op een andere manier naar en acht de bestuurderstaak van pensioenfondsen vergelijkbaar met het besturen van een financiële instelling. Dit is de reden waarom DNB de eisen waar een goed bestuur aan moet voldoen flink heeft opgeschroefd. Deze tendens zal zich in de komende jaren voortzetten. Het gevolg is een toenemende behoefte aan structurele ondersteuning. PensioenPartner, het compleet nieuwe dienstverleningsconcept van Aon Hewitt, speelt in op deze ontwikkeling.

Nieuws

Meer nieuws over