Aon Consulting: werknemers meer op banenjacht

18 september 2010 Aon Consulting

Werkgevers moeten oppassen voor een verlies van belangrijke krachten, nu werknemers in Europa weer op banenjacht gaan. Dat een deel dat van plan is, blijkt uit onderzoek van Aon Consulting onder 7.579 werknemers uit tien Europese landen, waaronder Nederland.

De angst voor een ‘double dip’ lijkt hen niet te raken: één op de drie zegt, ondanks een eventuele tweede recessie, op zoek te gaan naar een nieuwe baan.

Met name Ierse (49 procent) en Britse (47 procent) werknemers hebben behoefte aan een carrièreswitch. Alleen de Noorse werknemers, van wie 36 procent van baan zou willen veranderen, komen daar een beetje bij in de buurt.

In België en Nederland is de arbeidsvreugde klaarblijkelijk het hoogst, met relatief lage percentages (respectievelijk 18 en 17 procent) die aangeven dit jaar op zoek te willen naar een nieuwe werkomgeving.

Leeftijdsverschillen

Het vertrek van een groot aantal werknemers, vooral senior teamleden, kan de groeiambities van een onderneming ernstig frustreren. In Europa is bijna één op de vijf werknemers tussen 55 en 64 jaar van plan om een nieuwe baan te zoeken.

In Nederland kan de private sector een groter personeelsverloop tegemoet zien dan de publieke sector. Medewerkers in het transport en de logistieke sector (26 procent) hebben de meeste voornemens om van baan te wisselen.

Personeel in de financiële sector volgt met 19 procent. Daarmee onderscheiden ze zich sterk van het onderwijspersoneel (11 procent) en de ambtenaren (12 procent). Verder blijkt uit de cijfers van het adviesbureau dat in Nederland geldt: hoe hoger het salaris, hoe minder snel werknemers geneigd zijn een andere baan te zoeken.

Arbeidsvoorwaarden

Volgens Mart Vreven, manager van het Pension Expertise Center bij Aon Consulting, bestaat er een reëel risico dat werkgevers belangrijk personeel gaan verliezen.

“Als gevolg van de recessie hebben veel werkgevers bezuinigingen doorgevoerd, onder meer op salarissen. Het lijkt erop dat door de economische crisis de arbeidsmarkt op slot zit, maar medewerkers blijken dit niet zo te voelen. En verlies van belangrijk personeel kan de concurrentiepositie van een organisatie ondermijnen, zodra het herstel vaste vormen aanneemt.”

Getalenteerd

Dit is bij uitstek het moment om getalenteerd personeel te motiveren, stelt Vreven. “Dat kan onder meer door de arbeidsvoorwaarden voor medewerkers strategisch onder de loep te nemen. Beloningsvormen moeten beter worden afgestemd op persoonlijke behoeften, zoals in het geval van pensioen en arbeidsongeschiktheid. Ook kan een werkgever zich richten op niet-financiële beloningen zoals het vergroten van motivatie en betrokkenheid.”

Percentage werknemers dat openstaat voor nieuwe baan (per land):

1. Ierland (49 procent)
2. Verenigd Koninkrijk (47 procent)
3. Noorwegen (36 procent)
4. Zwitserland (35 procent)
5. Spanje (35 procent)
6. Frankrijk (33 procent)
7. Duitsland (32 procent)
8. Denemarken (31 procent)
9. België (18 procent)
10. Nederland (17 procent)

Nieuws