Aon Consulting: Werknemers bang voor lager pensioen

27 augustus 2010 Nu.nl

Driekwart van de werknemers in Europa denkt dat er minimaal 60 procent van het huidige inkomen nodig is voor een comfortabele oude dag. Vier op de tien denkt dat niveau ook te gaan halen. Dat meldt de Telegraaf. 

Ruim de helft heeft zich er al bij neergelegd dat te moeten doorwerken na de officiële pensioenleeftijd. In Nederland, Denemarken en Noorwegen is de weerzin tegen langer werken het sterkst, zo blijkt uit een Europees onderzoek van Aon Consulting onder ruim zevenduizend werknemers.

Een meerderheid ziet doorwerken inmiddels niet meer als een keuze maar als bittere noodzaak, als gevolg van de minder gunstige economische ontwikkelingen. Een derde steunt de verhoging van de officiële pensioenleeftijd in hun land.

Inkomen
Werknemers maken zich, naast hun gezondheid, vooral zorgen over de hoogte van het inkomen bij hun pensioen. Een grote groep vreest dat de afbetaling van hun hypotheek voor financiële problemen zal zorgen.

De meerderheid van de Nederlanders blijft bij pensioen in Nederland wonen. Het populairste emigratieland is Spanje, gevolgd door Frankrijk en Italië. Aon waarschuwt voor een ’grijze immigratiecrisis’ in met name Spanje.

Nieuws

Meer nieuws over