Aon Benfield: Verzekerde schade tsunami is 33 miljard

07 juli 2011 Consultancy.nl

De totale verzekerde en herverzekerde schade van de aardbeving en tsunami in Japan bedraagt circa $33 miljard. Dat is 15 procent van de totale economische schade van de ramp. Dat blijkt uit berekeningen van Aon Benfield. Het adviesbureau verwacht dat premies in Japen sterk zullen stijgen door de ramp. Daarnaast kan de schade in Japan ook voor Nederlandse natuurschadepremies gevolgen hebben.

De (her)verzekeringsmakelaar en risicoadviseur verwacht dat de brandverzekeringspremies voor Japanse bedrijven en in mindere mate voor particulieren door de recente ramp kunnen stijgen met minimaal 5 tot 10 procent. Binnen de transportbranche worden al verhogingen geconstateerd van 20%. Deze premiestijging wordt afgeleid van de stijging van de premies die verzekeraars in Japan betalen voor hun herverzekeringscontract. Deze premies nemen naar verwachting met 25 tot 50 procent toe, wat verzekeraars deels doorberekenen in hun premies, aldus Aon.

Schadetypen
Het grootste deel van deze (her)verzekerde schade wordt veroorzaakt door schade aan huizen, gebouwen, inventaris en de daaruit voortvloeiende bedrijfsschade (USD 30 miljard). De schade door claims op levensverzekeringen is USD 3 miljard. Verder bedraagt de transportschade voornamelijk de schade aan schepen USD 500 tot 600 miljoen, zo schat Aon Benfield op basis van de eerste schadegegevens van verzekeraars en herverzekeraars.

Groot verschil economische en verzekerde schade
De totale economische schade werd recentelijk op USD 211 miljard geschat door de Japanse regering. Dat de (her)verzekerde schade een stuk lager uitvalt, wijt Aon Benfield aan de dekkingsgraad. "De verzekeringsdichtheid in Japan is wereldwijd gezien vrij hoog te noemen. Los van alle infrastructurele zaken die voor rekening van de staat zijn, zijn echter ook lang niet alle Japanse bedrijven en particulieren gedekt voor natuurrampen als deze. Daardoor is de verzekerde schade slechts 15 procent van de totale schade," zegt Bob Reichenfeld, CEO van Aon Benfield Nederland. "De bedrijfsschadepost, met name de gevolgschade van derden door bijvoorbeeld een onderbreking van de leveranciersketen, blijft daarbij een onzekere factor en voor nu nog steeds erg lastig in te schatten."

Na afloop van de aardbeving in Kobe in 1995 bleek de verzekerde schade nog geen 10 procent van de economische schade te zijn. "Je ziet dus dat er al meer aandacht is voor het indekken van schade door natuurrampen. Toch zal ook de recente ramp in Japan de discussie losmaken hoe belangrijk het is je in te dekken tegen dergelijke schades, nu blijkt dat een land als Japan met een hoge verzekeringsdichtheid toch maar een klein deel van de schade kan verhalen op verzekeraars," aldus Reichenfeld.

Gevolgen voor Japanse premies
Naast mogelijk stijgende premies, leidt een ramp van een omvang als de aardbeving en tsunami in Japan bij verzekeraars tot heroverweging van de polisvoorwaarden. Ook is de vraag naar materiaal om gebouwen te herstellen in korte tijd snel gestegen, waardoor ook die prijs toeneemt. Verzekeraars onderzoeken daarom of de polisvoorwaarden nog wel actueel zijn. De verwachting is dat ook dit ertoe leidt dat de premies in Japan gaan stijgen.

"De uiteindelijke premieverhogingen in Japan worden door meerdere factoren beïnvloed, niet op de laatste plaats door de concurrentie in de verzekeringsbranche alsook wat klanten nog als een betaalbare en acceptabele premie vinden. Als een verzekeraar als enige zijn premies met 50 procent verhoogt, kiezen klanten voor de concurrent. Indien de premie te hoog wordt, zullen partijen ervoor kiezen zich niet voor dit risico te verzekeren of een hoger eigen risico te nemen. Verzekeraars zullen tevens een hoger eigen risico overwegen op hun herverzekeringscontract om de kosten te drukken. Bovendien is het voor verzekeraars zaak bij dergelijke gevallen te kijken naar de lange termijn," aldus Reichenfeld.

Gevolgen voor Nederlandse premies
De schade in Japan kan ook voor Nederlandse natuurschadepremies gevolgen hebben. De afgelopen jaren zijn de premies voor catastrofe herverzekeringscontracten in Nederland steeds gedaald. Na de schade in Japan, maar ook de eerdere natuurrampen in Australië, Nieuw-Zeeland en de VS, schat Aon Benfield in dat de Nederlandse premies dit jaar niet verder dalen, maar eerder gelijk blijven.

Nieuws

Meer nieuws over