Altran studie: paspoort en rijbewijs thuis afleveren

22 februari 2011 Consultancy.nl

Het aanvragen en afhalen van reisdocumenten vereist van burgers dat zij minimaal twee keer naar het gemeentekantoor komen; één keer voor het aanvragen van een paspoort of rijbewijs en één keer voor het afhalen van een dergelijk document. Omdat de openingstijden van het gemeentekantoor veelal onder werktijden vallen, is dit voor deze burgers niet te combineren met hun werk.

Altran heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om gemeentelijke producten, zoals paspoorten en rijbewijzen, bij burgers thuis af te leveren op een afgesproken tijdstip. Uit de Altran whitepaper blijkt dat de inzet van Gemeentelijke Dienstverlening Op Afstand (GDOA) een significante kostenvoordeel oplevert. Daarnaast biedt het een kans om dienstverlening aan burgers te verbeteren.

Download het rapport: Analyse Gemeentelijke Dienstverlening op Afstand

Noodzaak voor twee contactmomenten
De noodzaak voor twee bezoeken aan het gemeentekantoor heeft diverse redenen: fraudebestrijding, waarborgen, wettelijke bepalingen en dienstverleningsprincipes van de overheid. De vraag is echter of deze verplichte, fysieke contactmomenten nog wel passen in een steeds meer digitale samenleving? In tijden van bezuinigingen is deze vraag extra relevant omdat klantcontact aan de fysieke balie een dure manier van dienstverlening is. Omdat het concept Gemeentelijke Dienstverlening Op Afstand (GDOA) in de private sector al een succesvolle formule (steeds meer producten en diensten worden bij klanten op afspraak thuis of op het werk geleverd), heeft Altran onderzoek gedaan naar de mogelijkheden.

Positieve business case
De reacties vanuit de gemeentemarkt op GDOA zijn zeer positief. Geïnterviewde functionarissen zien GDOA als een kans om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verdiepen en verbeteren. Bovendien is de verwachting dat er kostenvoordelen behaald kunnen worden met de inzet van GDOA. Uit het onderzoek blijkt dat voornamelijk reisdocumenten en rijbewijzen voldoende volume hebben om dit te verwezenlijken. Als laatste concluderen de consultants dat het creëren van voldoende bestuurlijk én ambtelijk draagvlak cruciaal is voor het succes van GDOA.

Nieuws