Altran: duurzaam recreatieverkeer mogelijk in Zeeland

09 februari 2006 Provincie Zeeland
Profiel
Meer nieuws over

De provincie Zeeland heeft onderzoeksbureau Altran Technologies opdracht gegeven om onderzoek te doen naar duurzaam recreatieverkeer, de duurzame minicamping en de duurzame viskwekerij.

De studie van Altran toont aan dat een netwerk van zogenaamde Groene Oplaadpunten (GOP) haalbaar is. Een GOP is een soort stopcontact waar recreanten met bijvoorbeeld een elektrische scooter of boot hun accu kunnen opladen. De GOP wordt gevoed door een bron van duurzame energie, zoals zonnepanelen of kleine windturbines. Altran concludeert dat er voldoende vraag naar een GOP zou kunnen ontstaan. De meest ideale plaatsen voor een GOP zijn Middelburg, Vlissingen, Domburg, Kortgene, Goes en Renesse. Deze plaatsen bieden de juiste faciliteiten en recreatiemogelijkheden. Altran adviseert de Provincie een consortium op te zetten om het duurzaam recreatieverkeer verder vorm te geven.

Duurzame minicamping
Het adviesbureau heeft onderzoek gedaan naar een duurzame energiemodule voor minicampings, bijvoorbeeld een zonnecollector. Het onderzoek richtte zich op modules bij minicampings (bij de boer), omdat deze campings toeristen trekken die graag in aanraking komen met de natuur en milieuvriendelijke voorzieningen. Om het voor de boer gemakkelijk te makkelijk om zonne-energie toe te passen en om de recreant hiermee in aanraking te laten komen, zou een zonnecollector kunnen worden ontwikkeld. Uit het onderzoek van Altran blijkt dat een duurzame mini-camping nauwelijks rendabel is: de kosten van de energiemodule zijn relatief duur en het rendement is laag.

Duurzame viskwekerij
Het vangen en kweken van vis is een energie- en arbeidsintensief proces en de vraag naar vis wordt steeds groter. Omdat deze kweek intensief wordt gedaan, is het nodig het water waarin deze vissen zwemmen te beluchten met zuurstof. Reden genoeg dus om te kijken of het kweken van vis niet op een meer duurzame manier kan gebeuren. Altran heeft bij Zeeland Vis, viskwekerij uit Yerseke, onderzoek gedaan naar duurzam technieken om zuurstof te winnen. De conclusie van het rapport is dat een duurzame viskwekerij in combinatie met een windturbine een haalbaar concept is, mits wordt voldaan aan bepaalde randvoorwaarden. Zo moet de windturbine groter zijn dan één megawatt. Het rapport geeft ook aan dat het niet de goedkoopste manier om zuurstof te winnen.