Altran: Disperse energieopwekking niet rendabel

08 februari 2005 Consultancy.nl

Disperse energieopwekking is in opkomst. Dit houdt in dat steeds meer mensen thuis hun elektriciteit gaan opwekken, bijv. m.b.v. zonnepanelen, kleine windturbines en micro-WKK systemen. Door het combineren van al deze disperse energiesystemen zou er een virtuele energiecentrale gecreëerd kunnen worden. Om inzicht te krijgen in mogelijkheden als gevolg van deze trend hebben de provincie Zeeland en energiebedrijf DELTA het adviesbureau Altran Technologies ingehuurd om een haalbaar-heidsonderzoek uit te voeren naar de potentie van disperse energieopwekking.

Download het rapport: Haalbaarheidsonderzoek Disperse Energie 

Doel van de studie was om het potentieel van disperse opwekking te bepalen, op welke wijze dit is in te passen in een virtual power plant concept, en wat de mogelijkheden en beperkingen zijn gezien vanuit de markt en de strategie van het bedrijf. Conclusies van de studie zijn:

  • Het meest kansrijk is de optie waarbij de energieleverancier als dienstverlener optreedt en de betreffende apparatuur verhuurt. Hierdoor wordt de klantenbinding vergroot en worden extra inkomsten vergaard uit de verhuur en exploitatie.
  • De micro-WKK’s kunnen door DELTA op afstand worden ingezet als ‘virtuele’ pieklast-centrale. Er worden geen problemen met warmtebuffering verwacht als deze inzet niet meer dan 200 uur per jaar is.
  • Er worden geen problemen verwacht met maatschappelijke acceptatie van de virtuele centrale in het algemeen en de micro-WKK in het bijzonder. Het bemeteren en centraal aansturen hoeft geen problemen op te leveren zolang de consumenten de micro-WKK op dezelfde wijze kunnen gebruiken als hun CV-ketel.
  • Uitgaande van de huidige kosten en opbrengsten is er nog geen sprake van een rendabel project, tenzij de overheid komt met een specifieke subsidieregeling voor dergelijke systemen.

De opdrachtgevers gaan op basis van het Altran rapport een strategie verder uitwerken.

Nieuws

Meer nieuws over