Altran partner in SWAFEA studie naar alternatieve brandstoffen

10 november 2009 Altran

Innovatie en technologie adviesbureau Altran neemt deel aan een consortium van negentien door de Europese Commissie (Directoraat-generaal Energie en Vervoer) geselecteerde industrie- en onderzoekspartners. Het consortium bestudeert de strategische haalbaarheid en impact van alternatieve brandstoffen voor de luchtvaart. Het project draagt de naam SWAFEA: Sustainable Way for Alternative Fuel and Energy in Aviation.

SWAFEA is opgezet om politieke autoriteiten te voorzien van de informatie die nodig is om de opkomst van alternatieve oplossingen te bevorderen en hierop te anticiperen. Deze oplossingen moeten de luchtvaartindustrie verzekeren van levensvatbaarheid op de lange termijn, door haar afhankelijkheid van oliegebaseerde producten en de impact daarvan op het milieu te verminderen.

SWAFEA-studie

Door duidelijker zicht te bieden op de haalbaarheid van verschillende alternatieve brandstofopties, helpt de SWAFEA-studie tevens onderzoekspaden te bepalen ter voorbereiding van toekomstige Europese programma's. De SWAFEA-studie is in februari 2009 gestart en zal gedurende een periode van 26 maanden plaatsvinden. Een Altran-team zal de economische haalbaarheid van de introductie van alternatieve brandstoffen beoordelen. Verder zal Altran ondersteuning bieden met betrekking tot energieproductie aan boord via alternatieve bronnen zoals accu's, energieoogst of zonnecellen. He team van Altra consultants dat hieraan werkt, heeft Nederland als thuis basis.

Een belangrijk onderdeel van de studie wordt het feit dat SWAFEA binnen de Europese Gemeenschap zal bijdragen aan informatie-uitwisseling omtrent alternatieve brandstoffen voor de luchtvaart. Dit omvat onder andere een door het Altran solution center gebouwd en onderhouden webportaal. Daarnaast zijn er jaarlijkse vergaderingen met alle betrokken partijen en een internationale conferentie in Toulouse. Deelnemers ontvangen zo informatie over de voorstellen en discussiëren hierover.

"Voor Altran is deelname aan deze studie en aan het consortium zeer belangrijk. Het bevestigt ons wereldwijde leiderschap op het gebied van innovatie en technologie consulting. Deze studie is belangrijk voor de toekomst, niet alleen voor Europa maar tevens voor de rest van de wereld. Ondanks de huidige ontwikkelingen is de verwachting dat de vraag naar luchtvaart op de lange termijn blijft toenemen. Gekoppeld aan de milieugevolgen van traditionele brandstofbronnen en de fluctuerende brandstofprijzen, zullen steeds meer luchtvaartmaatschappijen het gebruik van alternatieve brandstoffen gaan overwegen," zegt Lara van Druten, directeur Sustainability van de Altran.

Consortium

Het consortium van negentien Europese en internationale partners vertegenwoordigt een breed aanbod van betrokken sectoren: vliegtuigfabrikanten, luchttransport, olieindustrie, onderzoek en consulting. De partners zijn: ONERA (Coördinator), Altran, Bauhaus Luftfahrt, German Aerospace Center (DLR), IFP, University of Sheffield, Airbus, Air France, CERFACS, CONCAWE, EADS-IW, Embraer, Erdyn, IATA, INERIS, INRA, Rolls Royce (UK and Germany), Shell en Snecma.

Nieuws

Meer nieuws over