Altran Consultants: Foundation for Innovation 2008 van start

11 februari 2008 Altran

Altran Foundation looft prijs ter waarde van 1 miljoen euro uit voor CO2 reductie

De Altran Foundation for Innovation reikt medio 2008 voor de elfde keer de Altran Foundation for Innovation Award uit; een internationale prijs voor maatschappelijk relevant onderzoek naar innovatieve oplossingen voor eigentijdse problemen. De te winnen prijs is een jaar lang ondersteuning door een team van Altran consultants. Concreet betekent dit dat de deskundigen van Altran de winnaar begeleiden bij iedere stap in de verdere ontwikkeling van het project. Op zowel technisch, strategisch en marketing gebied ondersteunt en adviseert Altran de winnaar. De Award vertegenwoordigt daarmee een waarde van 1 miljoen euro.

De Altran Foundation Award 2008 is een internationale wedstrijd die open staat voor ieder project dat raakvlakken heeft met het thema. Verenigingen, scholen, universiteiten, onderzoekscentra, laboratoria, bedrijven, individuen en openbare of privé-instellingen kunnen individueel of collectief deelnemen. De projecten moeten bij de Foundation worden ingediend voor 7 april 2008.

In 2006 won de Nederlander Rudy van der Blom, werkzaam bij de TU Eindhoven, met zijn Maxxun-project de Award 2006, die in het teken stond van ‘Technologische Innovatie en Energie’. Maxxun is een Nederlandse start-up die een baanbrekend zonne-energiesysteem heeft ontwikkeld dat gebaseerd is op de zogeheten luminescent solar concentrator (LSC) technologie. Het grootste voordeel van deze technologie in vergelijking met bestaande zonne-energiesystemen, is dat het de vereiste investeringen met meer dan 50 procent reduceert. In 2004 was het een Nederlandse onderzoeker, Bob van Eijk, die de prestigieuze prijs won met HISPARC, een project om middelbare scholieren kennis te laten maken met bètawetenschappen en kosmische straling. Inmiddels is de elektronica en de software, die in HISPARC wordt gebruikt, met behulp van Altran verder ontwikkeld en hebben meer dan 30 Nederlandse scholen door het hele land een HISPARC-detector op het dak staan.

Voor de Award komen zowel producten, processen als methodes in aanmerking.

Nieuws