Altran Belgie: weinig interesse in iPad en Smartphone

03 februari 2011 Altran

70% van de Belgen plant geen aankoop van een iPad, 64% wil geen Smartphone en 53% van de mensen onder de 29 jaar denkt dat de voertaal op het werk het Engels zal worden. Dat zijn de opvallendste bevindingen van een enquête onder 500 Belgen van adviesbureau Altran, uitgevoerd door Belga-IVOX, naar de toekomst van ‘communicatie en technolgie’.

Internet en GSM op #1
De Belgen, die ondervraagd werden over de technologieën die hun omgeving in dit decennium het meest hebben veranderd, verkiezen het internet. Eveneens hoog eindigden de computer en de GSM. Het resultaat: deze drie middelen hebben al voor een zodanige revolutie gezorgd binnen de communicatiebehoeftes dat de Belgen niet echt van plan zijn om de laatste nieuwe snufjes te gaan gebruiken.

Smartphone
Slechts 20% van de ondervraagden toonde interesse voor de aankoop van een Smartphone en 6% denkt er één aan te kopen in de nabije toekomst. Vandaag bezit slechts 10% van de Belgen een Smartphone. Het gaat hierbij vooral om mannen en jongeren onder de 29 jaar.

iPad
Terwijl de Smartphone slechts weinig bijval kent, heeft de iPad zelfs nog minder succes volgens de consultants. 70% van de deelnemers geeft aan geen enkele aankoopintentie te hebben, 22% geeft blijk van een bepaalde aankoopinteresse en slechts 7% denkt erover na er binnenkort één te kopen. Het percentage eigenaars van dit jonge product bedraagt vandaag 1% in België.

Vooral voor de Vlaamingen blijken alle grote revoluties in onze manier van communiceren voorbij. Voor de Franstaligen, in tegendeel, is een nieuwe revolutie nabij, maar die revolutie situeert zich elders dan in ons gebruik van de technologie. 74% van de Franstaligen is ervan overtuigd of zelfs zeer overtuigd dat er tussen nu en 2020 enkel nog Engels zal gesproken worden in ondernemingen. 77% van de Nederlandstaligen gaat echter niet volledig of helemaal niet akkoord met die stelling. Met 53% (zeer) overtuigde personen bij de mensen jonger dan 29 jaar zien de jongeren hun toekomst ongeacht de taalaanhorigheid toch ook in English.

Nieuws

Meer nieuws over