AEGON oneens met IG&H Consulting onderzoek

18 augustus 2010 AEGON

AEGON voert een strikt acceptatiebeleid, dat bewijzen de feiten. Dinsdagavond 18 augustus heeft het NOS Journaal een item uitgezonden waarin onder meer gesteld werd dat AEGON slordig is geweest met het toekennen van hypotheken. De NOS onderbouwt het item met een onderzoek van IG&H. AEGON is het niet eens met de conclusie van het IG&H Consulting onderzoek omdat de gebruikte cijfers en methode niet juist zijn.

Het aantal executies dat door het Kadaster over de jaren 2007 t/m 2009 geregistreerd is geven een redelijk juist beeld weer, maar in het door IG&H Consulting genoemde marktaandeel van 1.9% herkent AEGON zich niet. De relatieve vergelijking tussen het aantal executies en het marktaandeel is dan ook niet juist. AEGON is de laatste jaren sterk gegroeid op de hypothekenmarkt. Zo was ons marktaandeel in 2007 2.36%, in 2008 3.3% en in 2009 5.6%. Aangezien de meeste executies plaatsvinden in de eerste vier jaar van de looptijd van een hypotheek, heeft IG&H een verkeerde conclusie getrokken.

AEGON is van mening dat zij al jaren strikt is in haar acceptatiebeleid en zeer goede dossiers heeft van zijn klanten. Deze strikte richtlijnen hebben ertoe geleid dat het Waarborgfonds Eigen Woning (NHG) vorig jaar 78% van ingediende claims heeft gehonoreerd. De heer Schiffer, directeur NHG, heeft afgelopen dinsdag gemeld dat NHG vorig jaar landelijk 41% van de claims heeft afgewezen (tegenover 22% claims van AEGON). Daarnaast werd AEGON onlangs geprezen door NHG, vanwege goede samenwerking, dossiervorming en het strikte acceptatiebeleid. AEGON heeft een marktaandeel bij NHG van 12.8% in 2008 en NHG geeft aan dat we ten opzichte van ons marktaandeel de laatste jaren juist minder claims indienen.

AEGON betreurt het dan ook dat IG&H Consulting bij het doen van haar onderzoeken niet eerst de gebruikte cijfers verifieert bij de betrokken partijen zodat er een feitelijke correcte afspiegeling van zaken kan plaatsvinden.

Nieuws