Adviseurs Hay Group dragen bij aan nieuw studieboek

02 september 2011 Consultancy.nl

Vandaag wordt het studieboek Organisatie- en personeelsmanagement gelanceerd, een informatief boek voor de organisatie- en personeelsmanager. Hay Group consultants Heleen Cocu-Wassink en Elsbeth van Wely leverden hun bijdrage door middel van een hoofdstuk over prestatiemanagement. Aan prestatiemanagement wordt in het boek een apart hoofdstuk besteed, omdat het beste uit de medewerkers halen een kunst op zich is. In de huidige markt en het economisch klimaat gaat menselijk kapitaal meer dan ooit een onderscheidend vermogen worden voor organisaties, aangezien in veel gevallen meer gedaan moet worden met minder mensen. Effectief prestatiemanagement biedt hierbij houvast.

Via het overkoepelende model voor Organisatie- en Personeelsmanagement (O&PM) in dit boek zijn de organisatiestructuur, organisatiestrategie en doelen en aanpak van O&PM bepaald. Binnen deze kaders komt het erop aan te komen tot duurzaam optimale prestaties. In dit hoofdstuk laten de consultants zien dat het goed op elkaar afstemmen van deze kaders en het prestatiemanagement essentieel is.

Jaarlijks onderzoek naar de World’s Most Admired Companies, door Hay Group in samenwerking met Fortune Magazine uitgevoerd (1999 – 2010), laat zien dat de best presterende bedrijven meer doen aan prestatiemanagement dan andere bedrijven. Voor een optimaal ingericht prestatiemanagementproces is een goede aansluiting nodig tussen de strategie van de organisatie en de bestaande (of eventueel gewenste) bedrijfscultuur. Deze elementen vormen de basis waarop keuzes worden gemaakt bij het inrichten van het prestatiemodel van de organisatie.

Cocu-Wassink en Van Wely laten op zeer leesbare wijze zien wat de rol is van de diverse spelers in het prestatiemanagement-proces. De combinatie van theorie en praktijkcases maakt het een leerzaam en herkenbaar hoofdstuk. Een absolute aanrader voor iedereen die voor het behalen van de strategische doelen afhankelijk is van mensen; voor zowel studenten als ervaren krachten in het werkveld van HRM. Het volledige boek, van auteurs Jan-Willem Rengelink en Klaas Schouwstra is te bestellen via managementboek.nl. Via de website van Hay Group kunt u meer informatie verkrijgen over het thema Performance Management en is een kopie van het hoofdstuk aan te vragen.

Over Hay Group
Hay Group is een wereldwijd organisatieadviesbureau. Samen met het management van organisaties maken we de strategie concreet. We ontwikkelen talent, zorgen dat mensen effectiever werken en dat ze gemotiveerd zijn om optimaal te presteren. Met ruim 2.600 mensen, werkzaam in 85 kantoren in 47 landen, werkt Hay Group voor ruim 7.000 internationale bedrijven en organisaties. Ruim 60 jaar staan wij bekend om ons gedegen onderzoek en het grondige karakter van ons werk. We geven klanten een vernieuwende kijk op de eigen organisatie, een efficiënte aanpak en duurzame resultaten. In het Nederlandse kantoor in Zeist werken ruim 170 medewerkers.

Nieuws

Meer nieuws over