Adviesbureaus ontwikkelen functiehuis voor gemeenten

26 juli 2010 Consultancy.nl

De lokale overheden zetten vandaag een belangrijke stap in de modernisering van HRM-beleid en daarmee in het vergroten van de slagkracht van gemeenten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten ondertekende een contract om een modelfunctiewaarderingssysteem voor de hele sector te laten ontwikkelen.

De nieuwe functiebeschrijvingen en de bijhorende waardering zijn online te gebruiken. Ze bieden gemeenten en hun medewerkers maatwerk bij afspraken over inzet en resultaten en maakt loopbaankansen duidelijk. Gemeenten willen meer eenduidigheid in de functiewaardering om zo beloningsverhoudingen doorzichtiger te maken en de mobiliteit binnen de sector te bevorderen. De gemeentelijke taken nemen toe maar de budgetten versmallen. De VNG wil gemeenten ondersteunen om op een slimme manier hun prestaties en slagkracht te vergroten.

De VNG ontwikkelt de functiewaardering samen met de adviesbureaus BuitenhekPlus en Leeuwendaal, ondersteund door de RheiGroup. De VNG betrekt de gemeentelijke vakbonden bij de ontwikkeling en de implementatie. Dit jaar wordt in een aantal gemeenten een pilot gehouden om het conceptsysteem te testen. Vanaf het tweede kwartaal 2011 moet het systeem gereed zijn en kunnen gemeenten het afnemen.

Nieuws