BMC voert bestuurskrachtonderzoek uit voor Graafstroom

17 augustus 2005 Consultancy.nl
Profiel

De Gemeente Graafstroom heeft adviesbureau BMC gevraagd om een bestuurskrachtonderzoek uit te voeren. Het onderzoek richt zich op de mogelijkheden die het gemeentebestuur heeft om te beantwoorden aan eisen en wensen op het gebied van dienstverlening, of zij de financiele middelen en de capaciteit heeft om haar opgaven de komende tien a vijftien jaren uit te voeren en of zij in staat is om daadkrachtig te kunnen optreden bij toekomstige en regionale ontwikkelingen.

Het onderzoek, dat voor 50% wordt gesubsidieerd door de provincie Zuid-Holland, gaat direct na de zomervakantie van start.

Het bestuurskrachtonderzoek van BMC zal bestaan uit twee onderdelen. Ten eerste zal het onderzoek worden gebaseerd op objectief onderzoek. Daarnaast zal het adviesbureau interviews houden met maatschappelijke instanties en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.

Gereed in 2006

Rond de jaarwisseling zal het eerste deel van het onderzoek zijn afgerond. Nog voor de zomervakantie van 2006 zullen de eindrapporten door de (nieuwe) gemeenteraden worden behandeld. De Gemeente Graafstroom zal op basis van de uitkomsten een besluit nemen over de wijze waarop de belangen voor de gemeenschap de komende jaren het best kunnen worden gewaarborgd.