Berenschot: Angst regeerde bij Mexicaanse griep

22 maart 2011 Novum

Bij de aanpak van de Mexicaanse griep werden de kosten vaak uit het oog verloren om de risico's maar zoveel mogelijk te mijden. Worstcasescenario's waren leidend, waardoor de effectiviteit van de maatregelen op het tweede plan kwamen te staan. Dat blijkt uit een evaluatie die adviesbureau Berenschot uitvoerde naar de aanpak van de Mexicaanse griep.

De overheid handelde vanuit een 'better safe then sorry'-gedachte. Volgens Berenschot, die daar overigens geen politiek oordeel over uitspreekt, is deze redeneerlijn kenmerkend voor de crisisbeheersing.

Volgens het rapport worden praktische uitvoerbaarheid en de kosten van maatregelen door adviseurs ondergeschikt gemaakt, omdat zij vrezen achteraf verantwoordelijkheid te moeten dragen als hun adviezen te licht waren. Berenschot merkt hierbij wel op dat in het verleden maatregelen die achteraf onvoorzichtig bleken te zijn 'genadeloos werden bekritiseerd'.

Toenmalig minister van Volksgezondheid Ab Klink (CDA) sloeg in 2009 voor zo'n €200 miljoen 34 miljoen vaccins in tegen de Mexicaanse griep. Zo'n tien miljoen mensen werden ingeënt. Nederland bleef zitten met zo'n 17,5 miljoen overbodige vaccins.

Nieuws