Aanbesteding Rijksoverheid voor strategisch ICT advies

29 april 2011 Strategische Beheerorganisatie - Interdepartementaal Contractmanagement

IASA2011 (Interdepartementale Aanbesteding van Strategische Adviesdiensten) houdt de totstandkoming van een raamovereenkomst in voor strategische adviesdiensten voor deelnemers (Rijksoverheidsorganisaties). Hiervoor worden twee percelen aanbesteed: strategisch ICT-advies op maat en standaardinformatie- en adviesrapporten.

Een gezamenlijk initiatief

Binnen het Rijk maken CIO’s en hun stafleden gebruik van standaardinformatie- en adviesrapporten om strategische besluitvorming binnen het ICT domein voor te bereiden. Dit betreft bijvoorbeeld trends in de ICT-markt, marktaandelen van commerciële organisaties, productstrategieën, nieuwe producten en nieuwe leveranciers. Daarnaast is ook behoefte aan strategisch ICT- (maatwerk) advies, analyses en benchmarks die specifiek gericht zijn op de bestuurlijke context en in het bijzonder die van de opdrachtgevende deelnemer.

Het strategie document

Het project IASA2011 heeft een concept versie van het strategiedocument gepubliceerd. Het strategiedocument is opgesteld om een goede uitgangspositie te formuleren voor het uitvoeren van een uitbesteding voor het verkrijgen van strategisch ICT advies. In het document zijn de percelen beschreven en worden bepaalde richtingen weergegeven die tot stand zijn gekomen na overleg en afstemming met alle departementale CIO's. Middels het openbaar maken van het strategiedocument wordt feedback verwacht van de markt over alle onderwerpen die in het document aan de orde komen. De feedback van de markt wordt gebruikt om te bezien of de opgestelde richtingen valide zijn en kan leiden tot een aanpassing van het strategiedocument.

Nieuws

Meer nieuws over