EU banken nog steeds slechtste jongetje van de klas

02 februari 2015 Consultancy.nl

De financiële crisis heeft de afgelopen jaren een enorme impact gehad op de economische winst van wereldwijde banken, met name in Noord-Amerika en Europa, blijkt uit onderzoek van strategisch advieskantoor The Boston Consulting Group. Zes jaar na de crisis kruipen Noord-Amerikaanse banken uit de realiteit van negatieve winsten, vooral geholpen door goedkope herfinancieringskosten en verlaagde risico’s. In Europa is er echter nog altijd sprake van negatieve economische winst, inmiddels staat de teller op maar liefst €600 miljard sinds 2009.

Boston Consulting Group
The Boston Consulting Group (BCG) bracht onlangs het rapport ‘Global Risk 2014–2015: Building the Transparent Bank’ uit, waarin het de wereldwijde bankensector onder de loep neemt. Voor het rapport beoordeelde de consultants de economische winst van meer dan 300 retail-, commerciële- en zakenbanken. Volgens de onderzoekers is deze groep financiële instellingen gezamenlijk goed voor meer dan 80% van alle bancaire activa wereldwijd.

Building the Transparent Bank

Regionale verschillen
Volgens de bevindingen van het onderzoek behaalden banken in 2013 over de hele linie een netto economische winst van €18 miljard, of 3 basispunten als percentage van de totale activa. Ter vergelijking, in de voorgaande vier jaren werd een negatieve economische winst behaald van tussen -6 tot -23 basispunten. Regionaal gezien zijn er echter behoorlijke verschillen te zien in de economische winst. Zo werd de wereldwijde stijging in economische winst vooral veroorzaakt door de positieve regionale resultaten van banken in Noord-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika. Daarbij lukte het Noord-Amerika – na lange tijd van grote verliezen –om zijn bankensector weer in de plus te krijgen. In zowel Pacifisch Azië, als Zuid-Amerika en het Midden-Oosten was de economische winst tussen 2009 en 2013 structureel positief, ondanks de crisisjaren. Europa blijft het slechtste jongetje van de klas, en heeft in de periode 2009-2013 een economisch verlies geleden van €600 miljard.

Economische winst wereldwijde banken

De afgelopen jaren waren turbulent voor de wereldwijde bankensector, met name door een hoge mate van marktonzekerheid, de strengere wet- en regelgeving en compliance en de diverse stresstests die bij banken werden doorgevoerd. Vooral binnen de volwassen markten, in Noord-Amerika en Europa, waren de gevolgen van de crisis goed te zien op de balansen van veel banken.

Drijfveren
De consultants keken ook naar de onderliggende drijfveren die tot economische winst of verlies geleid hebben. De analyse toont aan dat Europese banken in de onderzochte jaren niet genoeg hebben gedaan om hun kosten te verlagen, met als gevolg een verlies van 34 basispunten. Ter vergelijking, Noord-Amerikaanse banken – die ook te maken hadden met een scherpe daling van hun omzet – wisten in verhouding hun kostenniveaus meer te verlagen. Volgens BCG is de conclusie voor beleidsmakers van Europese banken helder: breng de omzet-kosten verhouding terug in balans en verbeter ook de omzetverhouding tussen hoogwaardige diensten (zoals handel, tariefdiensten) en activiteiten met een lagere waarde (zoals rente/dividend inkomsten).

Inkomsten en uitgaven wereldwijde banken

Nieuws

Meer nieuws over