Antibiotica resistentie kost samenleving 100 biljoen

31 maart 2015 Consultancy.nl

Resistentie tegen medicijnen is wereldwijd flink aan het toenemen, met alle gevaarlijke en kostbare gevolgen van dien, blijkt uit een nieuw onderzoek van KPMG en RAND Europe, in opdracht van de Britse overheid. Als dit probleem niet adequaat opgelost wordt zullen de economische consequenties – en de gevolgen voor miljoenen mensenlevens – enorm zijn, waarschuwen de onderzoekers. Tussen nu en 2050 zouden 300 miljoen mensen vroegtijdig kunnen sterven, wat bovendien naar verwachting leidt tot een verlies van ~$100 biljoen aan economische output.

Resistentie
Antimicrobiële resistentie (AMR) komt voor wanneer een micro-organisme (bacterie, virus, schimmel, parasiet) een manier ontwikkelt om de medicijnen die deze moeten controleren, te pareren. Hoewel de kans dat dit gebeurt niet groot is, kan het micro-organisme – wanneer medicijnen onjuist gebruikt worden of te vaak aan miljoenen mensen en dieren zijn voorgeschreven – spontaan een resistentie ontwikkelen tegen de antibiotica. Wanneer een micro-organisme een veelzijdige resistentie ontwikkelt tegen al onze medicijnvoorschriften, operaties en behandelingen – van een heupprothese tot keizersneden – worden zij gevaarlijker. Zo tonen gevaarlijke infecties zoals Klebsiella pneumoniae en Staphylococcus aureus al hoge resistentieniveaus, wat leidt tot hoge sterftecijfers bij diegenen die een actieve infectie hebben.

Overmatig gebruik van Antibiotica

Onderzoek KPMG en RAND Europe
Om het beleid van overheden en zorginstellingen op dit vlak in kaart te brengen lanceerde de Britse overheid in juli 2014 een groot onderzoeksprogramma, getiteld ‘Review on Antimicrobial Resistance’, dat er op gericht is duidelijke handelswijzen te ontwikkelen om zowel lokaal als internationaal met AMR om te gaan. Om het risico van AMR op lange termijn (tot 2050) te kwantificeren zijn twee multidisciplinaire onderzoeksteams opgezet; een team van KPMG en een van onderzoeksbureau RAND Europe. Beide adviesbureaus kregen dezelfde opdracht: breng de lange termijn gevolgen van Antimicrobiële resistentie in kaart.

De onderzoekers van KPMG baseren hun analyse op het resistentie-effect in drie bacteriën, Staphylococcus aureus, Escherichia coli en Klebsiella pneumoniae, en tevens op het HIV- en Tuberculose virus. Aan de hand van modellen schetsen zij vier mogelijke toekomstscenario’s*:

  • Scenario A – een absolute verhoging van de huidige resistentiecijfers met 40%
  • Scenario B – 100% resistentie binnen alle landen
  • Scenario C – een verdubbeling van de huidige infectiecijfers voor de drie bacteriën, HIV en Tuberculose, en een absolute stijging in de huidige cijfers met 40%
  • Scenario D – een verdubbeling van de huidige infectiecijfers voor de drie bacteriën, HIV en Tuberculose, en 100% resistentie binnen alle landen

Aan AMR toe te schrijven sterfgevallen per jaar

Scenario D is het meest ernstige scenario, met tussen nu en 2050 zo’n 700 miljoen sterfgevallen als gevolg van AMR en tevens een economisch verlies van $14.228 miljard aan BBP wereldwijd, ten opzichte van KPMG’s referentiescenario voor 2050. In scenario A bedraagt het verlies van mensenlevens aan AMR tegen 2050 zo’n 200 miljoen, met een BBP-verlies van zo’n $500 miljard. Yael Selfin, partner bij KPMG en auteur van het rapport, zegt: “Er is toenemende bezorgdheid over de schade die AMR kan aanrichten aan mensen en de wereldeconomie, waarbij AMR-niveaus deels verergerd worden door een overmatig gebruik van antibiotica.”

Forse biljoenendaling BBP
Aan de hand van de twee onderzoeken heeft het programmateam een meest waarschijnlijke scenario en uitkomst uitgewerkt. Maar liefst 300 miljoen mensen zullen voortijdig sterven als gevolg van resistentie tegen medicijnen. Kortom, indien er geen nieuwe therapieën worden ontwikkeld of preventieve stappen worden gezet dan sterven tegen 2050 tien miljoen mensen per jaar. Dit sterftecijfer overtreft de cijfers voor auto-ongelukken (1,2 miljoen per jaar) en overtreft ook kanker met 8,4 miljoen doden per jaar. Daarnaast zal het wereldwijde BBP tegen 2050 2,0% tot 3,5% lager liggen dan het anders zou zijn, wat er op neerkomt dat de wereld tussen nu en 2050 tussen de $60 en $100 biljoen aan economische output kan verliezen, .

AMR sterfgevallen per regie

Afrika de dupe
De effecten van AMR zullen waarschijnlijk sterker gevoeld worden in ontwikkelingslanden dan in ontwikkelde landen, stelt de analyse. De regio die het hardst geraakt zal worden is Afrika, met een worst case scenario waarbij – tegen 2050 – het BBP met $2,9 biljoen daalt, wat neerkomt op zo’n 20% van de totale economische output van de regio.

“Uit ons onderzoek blijkt dat diegenen die het meest kwetsbaar zijn waarschijnlijk de hoogste prijs zullen moeten betalen”, vertelt Selfin. Daaraan voegt zij toe: “De last van AMR is gigantisch. De financiële gevolgen van antibiotica resistentie kunnen niet los worden gezien van de impact op maatschappij en gezondheid. Deze zorgelijke trend zou de ontwikkeling van nieuwe antibiotica moeten stimuleren en de inspanningen moeten verhogen om ervoor te zorgen dat de toekomstige sociale en economische impact geminimaliseerd wordt.”

AMR sterfgevallen overzicht

* Het doel van de scenario’s was om de economische consequenties van AMR na verloop van tijd in kaart te brengen. De sociologische en secundaire effecten van resistentie zijn niet meegenomen.

Nieuws