BMC: Inwoners Hoogeveen tevreden over Sociale Dienst

27 januari 2015 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel

Bijstandsgerechtigde inwoners van de gemeente Hoogeveen zijn tevreden over de dienstverlening van de Sociale Dienst, en geven de instelling het rapportcijfer 7 voor zijn aanpak. Vooral op aspecten als bereikbaarheid en wachttijden behaalt de Sociale dienst een voldoende. Het re-ïntegratietraject en de algemene Informatievoorziening zijn echter voor verbetering vatbaar. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau BMC dat door de gemeente werd ingeschakeld.

Eerder dit jaar diende de VVD-fractie binnen de gemeente Hoogeveen een motie in waarin het om een tevredenheidsonderzoek en benchmark bij de Sociale Dienst vroeg. In opdracht van de gemeenteraad werd BMC hiervoor ingeschakeld. Het organisatieadviesbureau ondervroeg bijstandsgerechtigden van de Sociale Dienst van de gemeente een enquête in te vullen over de dienstverlening, het re-integratietraject en de begeleiding bij het zoeken naar een baan. De enquête werd in totaal door 478 inwoners van Hoogeveen ingevuld.

Hogeveen Sociale Dienst, BMC Advies

Resultaten
Uit de enquête is gebleken dat de respondenten over het algemeen tevreden zijn over de dienstverlening van de Sociale Dienst; hiervoor werd het cijfer 7 toegekend. Het re-integratietraject kreeg echter een 5.3, en 53% gaf aan geen perspectief op een baan te zien. VVD-raadslid Mark Strolenberg is tevreden met het onderzoek: “Het onderzoek toont aan dat de gemeente oog heeft voor behoeften van inwoners. Er is tevens helderheid gecreëerd in de kwaliteit van dienstverlening, dit was nodig omdat er een onduidelijk beeld heerste over de prestaties van de Sociale Dienst. De uitkomsten geven bovendien een paar concrete punten die voor verbetering vatbaar zijn. Ik zal de opvolging ervan nauwlettend volgen.”

Landelijk tevredenheidsonderzoek
De onderzoeksresultaten zullen tevens meegenomen worden in een landelijk tevredenheidsonderzoek onder Nederlandse burgers die binnen de nieuwe Participatiewet vallen. Hiervoor zal BMC dit jaar in verscheidene gemeenten hetzelfde onderzoek uitvoeren, en de resultaten tegen elkaar afzetten. In het huidige onderzoek in Hoogeveen is al gebleken dat de gemeente het met betrekking tot informatievoorziening minder goed doet dan andere gemeenten. Op aspecten als bereikbaarheid en wachttijd scoort de gemeente daarentegen beter. De diverse onderzoeken van BMC moeten de gemeente(n) helpen in de loop van het jaar concrete verbeteringen door te kunnen voeren.