Oliver Wyman: Technologie transformeert zorgsector

27 november 2014 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De ‘tech-aanval’ van de zorgmarkt zal deze veranderen in een klantgedreven markt, concludeert Oliver Wyman in een nieuw rapport. Deze nieuwe markt zal gedreven worden door drie bewegingen: het ‘gekwantificeerde zelf’, ‘transparante consumentmarkten’ en ‘slimme zorgteams’, die samen innovatie stimuleren en het aantal ziekenhuisbezoeken verlagen, met als gevolg 40% minder kosten voor de zorg.

Management consultancybureau Oliver Wyman bracht onlangs zijn ‘The Patient-to-Consumer Revolution’ onderzoek uit, waarin de auteurs een ‘nieuwe gezondheidsmarkt’ omschrijven, die wordt gedreven door voortdurende investeringen in gezondheidstechnologie. Steeds meer zorg-tech ondernemers betreden de markt, wat tot meer beschikbare informatie leidt, en tot meer transparantie over de opties, kosten, kwaliteit, uitkomsten en waarde van zorgaanbieders. Volgens Oliver Wyman zal deze ‘tech-aanval’ de markt, zoals we deze kennen, ontwrichten en van patiënten klanten maken, wat Oliver Wyman de ‘patiënt-naar-klant revolutie’ noemt.

De nieuwe markt, die 24/7 toegankelijk zal zijn en bovendien eenvoudig, door technologie verbeterd, holistisch en gepersonaliseerd is – waardoor patiënten in feite klanten worden – zal opkomen in drie verschillende bewegingen:

Health markt

De eerste beweging is het ‘gekwantificeerde zelf’, die het begrip van klanten zal verhogen met betrekking tot hun eigen real-time gezondheidsstatus. Deze beweging is gedreven door ‘gepersonaliseerde apps, draagbare sensors en sociale netwerken’ die ‘life logging’ en gedrags-veranderingen zullen aanmoedigen. De tweede beweging is ‘transparante consumentenmarkten’, die klanten zal versterken bij het maken van gefundeerde en op waarde gebaseerde beslissingen. Hierdoor verschuift de basis voor concurrentie van reputatie en verwijzingen naar prijs, waarde en resultaten. De derde beweging zal de komst van ‘slimme zorgteams’ zijn, die nieuwe modellen zullen creëren voor het bieden van gezondheidszorg met een focus op het helpen van klanten om gezond te blijven en dure ziekenhuisbezoeken te vermijden.

Oliver Wyman voorspelt dat technologie healthcare zal transformeren

Oliver Wyman stelt dat deze drie bewegingen samen innovatie zullen aanmoedigen, de basis van concurrentie zullen veranderen, en zullen bijdragen aan betere, waardevollere resultaten. Daarnaast zullen ze de voorspelbaarheid en voorkombaarheid van ziektes verhogen en het aantal ziekenhuisbezoeken verminderen. “Wij weten al enige tijd dat een gezondheidszorgmodel dat erop wacht dat mensen ziek worden en hen dan behandelt financieel niet langer haalbaar is. Maar wanneer we beginnen te verschuiven naar een model dat gebaseerd is op preventie en gezondheid, gebeuren er opmerkelijke dingen”, zegt Tom Main, Partner bij Oliver Wyman en oprichter van het Oliver Wyman Health Innovation Centre.

Volgens het onderzoek zal de nieuwe markt de kosten verlagen met 40%, voor nog tien extra goede levensjaren zorgen, en de klantervaring met 300% verbeteren. “Wat belangrijk is om te begrijpen, is hoe snel dingen veranderen. Slechts een aantal jaar geleden hoopten de meest ontwikkelde gezondheidszorgaanbieders hun kosten met 20% te kunnen besparen. Afgelopen jaar vertelden zij ons dat hun doel niet ambitieus genoeg is”, zegt Main.