PwC: De 4 grootste uitdagingen voor familiebedrijven

19 november 2014 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Beschikbaarheid van financiering, bedrijfsopvolging, technologie en personeel zijn de vier grootste uitdagingen voor familiebedrijven. Dit blijkt uit de recent uitgebrachte ‘Family Business Survey 2014’ van accountants- en advieskantoor PwC.

PwC Familiebedrijven Analyse

PwC sprak voor het onderzoek met bijna 75 Nederlandse familiebedrijven, van ondernemende start-ups tot bedrijven die al meer dan vijf generaties bestaan. Door de Nederlandse familiebedrijven af te zetten tegen de wereldwijde uitkomsten, blijkt dat familiebedrijven van eigen bodem het beduidend beter doen dan van internationale afkomst. Nederlandse familiebedrijven hebben namelijk gemiddeld $100 miljoen aan omzet meer dan buitenlandse, zijn ouder en al generaties binnen de families. Gesteld kan worden dat familiebedrijven essentieel zijn voor de Nederlandse economie; ze vertegenwoordigen bijna 70% van alle Nederlandse bedrijven. Het toont tevens de volwassenheid van de Nederlandse economie.

Gezien het belang van familiebedrijven voor de Nederlandse economie – 69% van alle bedrijven is een familiebedrijf – is het van belang dat deze economische volwassenheid in stand gehouden wordt, aldus PwC. Daarom dienen niet alleen familiebedrijven, maar ook de bredere samenleving aandacht te besteden aan de specifieke problemen van deze belangrijke groep. Hieronder worden de vier belangrijkste aandachtspunten behandeld.

PwC Belang van Familiebedrijven

1. Beschikbaarheid van financiering
Hoewel Nederlandse bedrijven traditioneel minder financieel afhankelijk zijn van banken dan grote ondernemingen, hebben zij wel meer moeite met het aantrekken van financiering. Van de ondervraagde familiebedrijven gaf 28% aan financiering als het belangrijkste probleem te zien in de komende maanden, waar slechts 12% van de internationaal ondervraagden dit aangaf. PwC adviseert deze bedrijven in het kader van een (her)financieringsproces, informatie te delen met hun bank, goed voor bereid te zijn, op tijd te beginnen en een analyse uit te voeren van de financieringsopties.

PwC - Financiering Familiebedrijven

2. Bedrijfsopvolging
Hoewel bedrijfsopvolging niet werkelijk als probleem erkend wordt, kan dit wel reële risico’s met zich meebrengen. Een groot aantal ondernemers is inmiddels op leeftijd, en zal niet veel langer aan het roer blijven staan van hun bedrijf: 70.000 van de ondervraagde ondernemers is ouder dan 55 jaar, waarvan er 41.000 de 60 al overschreden hebben. Hiervan wil 70% het bedrijf overdragen aan de volgende generatie, maar werkt slechts 24% van deze ‘volgende generatie’ als senior executive. Slechts 15% heeft dan ook een goed opvolgingsplan; één van de grootste redenen waardoor familiebedrijven het niet halen.

Maar ook de overheid maakt het familiebedrijven niet gemakkelijk. Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, wil namelijk wijzingen aanbrengen in de fiscale behandeling van bedrijfsopvolgingen (BOR). Momenteel krijgen familiebedrijven een vrijstelling van zo’n 83% op erf- en schenkbelasting, maar er wordt door de Nederlandse regering overwogen de BOR te wijzigen. Hierbij zal de vrijstelling zakken naar 20% over de hele waarde van het bedrijf of er wordt een betalingsregeling getroffen, waarbij de belasting over een periode van 10 jaar terug betaald dient te worden. “Dat gaat om aanzienlijke sommen, dat gaat geen bank financieren. Volgens Wiebes kan 70% van de ondernemingen zo’n aderlating aan, maar volgens ons betekent dat een aanzienlijke verzwakking van het eigen vermogen”, vertelt Renate de Lange, Tax Partner bij PwC.

bedrijfsopvolging

3. Technologie
Ook technologie wordt als een bedreiging gezien. Van de ondervraagden gaf 85% aan de noodzaak tot aanpassing aan de toenemende digitalisering wel te zien, maar slecht 12% van hen gaf aan dit de komende 12 maanden in hun topprioriteiten staat. Verder gaf 84% aan technologische vooruitgang wereldwijd als de belangrijkste trend te zien, maar de noodzaak voor nieuwe technologie staat laag op de agenda: 39% van de respondenten gaf aan de noodzaak hiervan als belangrijkste probleem te zien voor de komende vijf jaar.

4. Personeel
Goed personeel aantrekken is momenteel voor ieder bedrijf een lastige taak, maar familiebedrijven hebben het er omwille van hun cultuur, normen en waarden nog moeilijker mee. Het aantrekken van gekwalificeerd personeel buiten de familie is voor 52% van de ondervraagden het belangrijkste probleem de komende 12 maanden. Een percentage dat voor het tijdsbestek van vijf jaar nog groter wordt; daarover zei 67% het als het grootste probleem te zien.

PwC - Technologie en Personeel