PwC kritisch over Centrale Bank Curacao en St Maarten

28 november 2014 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel

Het rapport dat PwC uitbracht over het functioneren van de Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten (CBCS), naar aanleiding van spanningen binnen en tussen de bestuurlijke organen van de CBCS, is niet minder dan vernietigend te noemen. Het accountancy- en adviesbureau deed dan ook maar liefst 15 aanbevelingen in zijn rapport.

Sinds de oprichting van CBCS* is er sprake van spanningen binnen en tussen de bestuurlijke organen van de CBCS. Het betreft zowel fundamentele discussies over de inrichting van de monetaire unie en de missie en werkwijze van de bank, als om organisatorische en bestuurlijke inrichting van de bank, maar betreft ook het functioneren van de bestuurlijke organen en van de personen die daarvan deel uitmaken. De spanningen en de daarover gevoerde discussies – al dan niet in het openbaar – hebben de reputatie van de CBCS aangetast en beïnvloeden haar functioneren. Hiernaar werden eerder al onderzoeken verricht, maar zonder resultaat; de spanningen tussen bestuurlijke organen van de bank zijn er niet minder om. PwC werd ingehuurd om hier een einde aan te maken.

Centrale Bank van Curacao en St Maarten

Problematiek
Uit het rapport blijkt dat Ernsley Tromp, president van de CBCS, verantwoordelijk is voor de besluitvorming binnen de bank, namen RvB-leden de wekelijkse vergaderingen niet serieus – van 138 vergaderingen zijn er van slechts 23 notulen te vinden –, en van een collegiaal bestuur of transparantie lijkt men niet gehoord te hebben. Ook over de samenstelling van de RvC is nooit consensus bereikt, wat tot impasse en onderlinge onenigheid met betrekking tot rechtsgeldigheid van de vergaderingen geleid heeft. Sinds 2010 is nooit samen vergaderd door de ministers van Financiën en St. Maarten en het bestuur en commissarissen, met als gevolg dat er sindsdien geen zaken op orde gesteld zijn.

Casus
PwC onderzocht een casus naar het functioneren van de CBCS grondig: het financieren van het havenbedrijf van St. Maarten. Volgens het adviesbureau zijn de transacties en de wijze waarop die zijn vormgegeven als ‘ongebruikelijk’ te kwalificeren, en zijn niet in overeenkomst met het monetaire beleid, evenals het beleggingsbeleid.

PwC Curacao

PwC
In totaal deed PwC 15 uitgebreide aanbevelingen om het functioneren van de CBCS te verbeteren, voornamelijk met betrekking tot transparantie. Volgens het bureau dient een toets op integriteit bij benoeming of herbenoeming van leden van de bestuurlijke organen van de bank onderdeel uit te maken van het selectieproces. Daarnaast adviseert het de serieuze beschuldigingen ten aanzien van individuele leden van de bestuurlijke organen van de CBCS onmiddellijk te onderzoeken.

In een reactie heeft de Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten aangegeven het niet eens te zijn met de conclusies van PwC. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

* De Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten is in 2010 opgericht na de staatkundige hervormingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden.