Rebel partner van Afvalconferentie 2014 in Antwerpen

29 oktober 2014 Consultancy.nl

Aanstaande donderdag 30 oktober vindt de Afvalconferentie 2014 plaats. Experts die werkzaam zijn in het ecosysteem van de afvalbranche zullen naar Antwerpen afreizen om inzicht te krijgen in de laatste trends en ontwikkelingen binnen de sector. Het evenement wordt dit jaar voor het eerst door Nederland en Vlaanderen gezamenlijk georganiseerd. Het Rotterdamse adviesbureau Rebel heeft zich als sponsor en partner verbonden aan het evenement.

Afvalconferentie 2014
Ieder jaar wordt door de Verenigde Afvalbedrijven, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de NVDR de Afvalconferentie georganiseerd. Dit jaar echter zal Nederland voor de eerste keer samen met Vlaamse branchegenoten het evenement organiseren. De Belgische organisaties Febem-Fege, ISVAG, OVAM en Stad Antwerpen zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de conferentie in Antwerpen, die op donderdag 30 oktober plaatsvindt. De vraag die dit jaar centraal staat is: “Wat kunnen Nederland en Vlaanderen van elkaar leren?”

Afval Conferentie 2014

Kennisdeling
Doordat dit jaar Nederland en Vlaanderen samen de Afvalconferentie 2014 organiseren wordt ruimte geschapen om interessante inzichten met elkaar te delen, om zo bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de afval- en recyclingmarkt. Zowel de Nederlandse als de Belgische markt is dynamisch, met ambitieuze doelstellingen voor de toekomst en diverse uitdagingen. Te denken valt bijvoorbeeld aan het efficiënt sluiten van grondstofketens – een vraagstuk dat centraal staat in de sector. Verder wordt de sector steeds meer beïnvloed door onder meer EU-kaderrichtlijnen, de over- en ondercapaciteit in de verbrandingsmarkt in buurlanden en de invoering van nationale verbrandingsbelastingen en fluctuerende grondstofprijzen. Kortom, voldoende redenen voor een Nederlands-Vlaamse afvalconferentie.

Rebel
Rebel, een management adviesbureau uit Rotterdam, heeft zich aangesloten als sponsor en partner van het evenement. Allereerst omdat het bureau een grote affiniteit heeft met de afval en recyclingsector – Rebel levert financieel-strategisch advies aan bedrijven uit de sector. Het adviesbureau licht toe: “Rebel geeft financieel-strategisch advies in deze markt en loodst bestuurlijk complexe projecten naar een succesvol einde. Door deze voorloperrol in de afvalmarkt is Rebel altijd op zoek naar innovatie.” Daarnaast heeft Rebel in zowel Vlaanderen als in Nederland kantoren, in Rotterdam en Antwerpen. “Dit houdt in dat Rebel als een vis in het Vlaamse en Nederlandse water is”, aldus het bureau.

Nieuws

Meer nieuws over