Rijnconsult helpt Sportbedrijf Venlo met veranderopgave

04 november 2014 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel

Rijnconsult is ingeschakeld om Sportbedrijf Venlo te helpen met zijn veranderopgave. Mark Nijssen, Senior Consultant bij het adviesbureau, nam de taak op zich om een organisatieverandering te bewerkstelligen, hierbij gebruikmakend van zijn ‘Organisatie Ontwerp Atelier’, een aanpak waarover volgend jaar tevens een boek verschijnt.

Sportbedrijf Venlo kreeg medio 2014 te horen dat het per 1 januari 2015 dient te verzelfstandigen. “Sport zit op de scheidslijn van publiek en privaat en kan beter buiten de gemeente om fungeren dan erbinnen”, licht Josine van Loon, Afdelingshoofd van Sportbedrijf Venlo het besluit toe. De maatschappelijke doelstelling van ‘meer bewegen’ zal door het Sportbedrijf zelf uitgevoerd moeten worden, al blijft de gemeente kaders scheppen en subsidiëren. Volgens Josine van Loon is het anders of je als ambtenaar van de gemeente opereert, of dat je werkelijk als maatschappelijke partner kunt optreden: “Je hebt een andere rol op het speelveld en wordt omgeven door andere prikkels. Daarom moet de organisatie ook om.”

Sportbedrijf Venlo

Rijnconsult
Om deze transitie in goede banen te leiden heeft Sportbedrijf Venlo Rijnconsult ingehuurd. Mark Nijssen, Senior Consultant bij het adviesbureau uit Houten, gebruikte zijn Organisatie Ontwerp Atelier om het sportbedrijf te helpen met zijn organisatieverandering: Nijssen: “Ik wil organisatieontwerp bezien als productontwerp. Aan productontwerp gaat ook een lang proces van consultatie met gebruikers vooraf. Bij organisatieontwerp zie je vaak dat eerst een organigram wordt getekend en vervolgens de invulling wordt geregeld. Ik sta een proces voor waarbij de gebruikers, zoals medewerkers en klanten, uiteindelijk zelf met een model komen.” Aan de adviseur de taak om hierbij de juiste stappen aan te geven en denkkaders te bieden. Door iedereen bij het proces te betrekken wordt het uiteindelijk van henzelf, in plaats van dat het van bovenaf gedirigeerd wordt. Dat zorgt ervoor dat mensen betrokken zijn bij de organisatie die zij zelf gebouwd hebben. “Mensen moeten de verandering zelf dragen”, aldus Nijssen.

Organisatie Ontwerp Atelier
Nijssen’s aanpak vertaalt zich in het Organisatie Ontwerp Atelier, waarover volgend jaar een boek van zijn hand verschijnt. Het model gaat uit van het ‘ontwerpatelier’: een ruimte met een plafond, vier muren en een vloer. Deze zal ‘gebouwd’ moeten worden, net als de organisatie van Sportbedrijf Venlo. Met de eerste muur worden doelen gesteld, en als deze concreet zijn, gaat men verder met de tweede muur: hierbij worden de taken verdeeld. Muur drie is de coördinatiemuur, waarbij naar voren kwam hoe het bedrijf georganiseerd was vanuit het karakter van de medewerkers. Dit legt dus het sturingsmechanisme bloot, waarna deze het beste ingepast kan worden bij de ‘kleuren’ van de overige muren. Zo wordt stap voor stap een fundament neergelegd voor een organisatie die leert zijn doelen na te streven binnen een passende organisatiestructuur.

Rijnconsult Ontwerpatelier

Resultaten
Josine Van Loon is tevreden over de resultaten: “Mensen hebben hier in zes weken bewust nagedacht over waar we met z’n allen mee bezig zijn, waar we voor staan en hoe we dat het beste kunnen organiseren. De roep om meer ruimte, verantwoordelijkheid en samenwerking binnen de taken heeft vorm gekregen in een organisatie die we zelf mede bedacht hebben.” De organisatie heeft nog even tijd nodig om zich de veranderingen eigen te maken, maar “die zoektocht gaan we graag samen uit”, zegt Van Loon. Verder zijn er een aantal zaken explicieter gemaakt en heeft Sportbedrijf Venlo inzicht gekregen in de blinde vlekken binnen de organisatie: “Langzaam groeien we niet alleen organisatorisch maar ook mentaal naar een zelfstandige toekomst”, sluit Van Loon af.