Strategy&: Bedrijven in India niet klaar voor groei

18 maart 2015 Consultancy.nl

97% van bedrijven in India zijn niet klaar voor groei, concluderen PwC en Strategy& in een onlangs uitgebracht rapport, waarin zij de gereedheid van Indiase bedrijven onderzochten, gebaseerd op hun ‘Fit for Growth’ index. De teruggang in economische groei heeft er voor gezorgd dat de overgrote meerderheid van Indiase bedrijven zich een reactieve aanpak aangemeten heeft, wat resulteert in een mismatch tussen strategie en uitvoering.

Fit for Growth
De ‘Fit for Growth’ index van PwC en Strategy& is een index die de gereedheid van bedrijven om te groeien beoordeelt. Bedrijven worden beoordeeld op drie belangrijke gebieden: strategische duidelijkheid, een optimale allocatie van resources en een ondersteunende organisatie. Vervolgens krijgen zij een score op een schaal van 1 tot 5, gebaseerd op hun ‘fitheid’ op elk van deze gebieden.

In het onlangs uitgebrachte rapport ‘Why Indian companies need to get Fit for Growth and what you can do’ pasten de strategy consultancybureaus de methodologie toe op 30 sterk, zwak en gemiddeld financieel presterende Indiase bedrijven, binnen 15 sectoren. De algehele conclusie: Indiase bedrijven zijn niet klaar voor groei, een gegeven dat op de lange termijn impact kan hebben op de economie van het land, waarschuwen de consultants.

Indiase-bedrijven-niet-klaar-voor-groei

Het onderzoeksrapport toont aan dat bijna 80% van de ondervraagde bedrijven niet in staat is om zijn groei te realiseren, een ontwikkeling die voortkomt uit het feit dat bedrijven ‘strategisch afdrijven’, ‘afgeleid’ zijn, of met ‘beperkte capaciteit' te kampen hebben. Meer dan de helft (60%) bevindt zich in de ‘afgeleid’ categorie, wat een hoog niveau van mismatching tussen strategie en uitvoering aantoont. Kijkend naar de beste presteerders – is ongeveer 17% van de bedrijven ‘enigszins in staat’ zich richting groei te bewegen en kan slechts 3% van de Indiase bedrijven beschouwd worden als ‘klaar voor groei’.

Volgens Bharti Gupta Ramola, Leader Markets bij PwC India en medeauteur van het rapport, zullen Indiase bedrijven hun strategie en organisatie moeten aanpassen om van groei te kunnen profiteren: “De lang aanhoudende economische malaise heeft bij veel organisaties geleid tot het aanmeten van een reactieve aanpak, wat vaak resulteert in een verkeerde strategische uitlijning. Om hun organisaties weer op de rails te krijgen en zich opnieuw op groei te oriënteren zullen zij zich moeten richten op drie essentiële bouwstenen – gestructureerde corporate planning, een solide kostenstructuur en sterke risk & governance mechanismen.”

PwC-Strategy-India

Groei-klaar worden
Om toekomstbestendig te worden moeten bedrijven specifieke uitdagingen overwinnen. Volgens het rapport zouden ‘strategisch afgedreven’ bedrijven hun bedrijfsstrategieën moeten herzien, en deze moeten uitlijnen met hun kerncompetenties. De bedrijven met ‘beperkte capaciteit’ wordt geadviseerd hun operationele modellen te herzien, en organisaties die nog enigszins aanhaken zouden prestatiegerichte culturen moeten creëren met sterke risk & governance mechanismen.

Nieuws

Meer nieuws over