Naleving alcoholverbod minderjarigen onvoldoende

17 oktober 2014 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Meer dan de helft van de minderjarigen krijgt nog steeds alcohol mee in de supermarkt, een biertje van de tap in de kroeg of zelfs wat sterkers mee uit de slijterij. Dat blijkt uit onderzoek van Bureau Horeca Bijzondere Wetten (BHBW), dat de afgelopen maanden 500 bezoeken aan alcoholverstrekkers door het hele land bracht. Dat de naleving van het alcoholverbod voor minderjarigen hiermee tekort schiet mag duidelijk zijn.

Met de ingang van dit jaar is de minimale leeftijd waarop alcohol genuttigd mag worden verhoogd naar 18 jaar. Aan minderjarigen mag geen drank verkocht worden, en ook drankbezit is strafbaar. Toch wordt deze wetgeving lang niet altijd nageleefd, maar de resultaten zijn wisselend: bij gemeentes die een overeenkomst gesloten hebben met drankhandelaren is het nalevingscijfer bijna 70%, terwijl gemeentes die daar niet aan doen een nalevingscijfer hebben van slechts tussen de 20 en 45%. Kortom; meer dan de helft van de minderjarigen komt wel aan z’n alcohol.

BHBV-Naleving alcoholverbod minderjarigen onvoldoende

Alert zijn
Voor het opkrikken van deze cijfers naar een meer acceptabel niveau is er nog voldoende ruimte tot verbetering. Peter Roumen, Directeur en Adviseur bij adviesbureau BHBW, legde met zijn team 500 bezoeken af aan drankhandelaren en vat de situatie samen: “We zien dat de alcoholleeftijd niet overal hetzelfde wordt nageleefd. Het vraagt energie en inzet van alle betrokkenen in de keten. Ouders, jongeren, scholen, verkopers en ook de gemeenten als vergunningverleners en toezichthouders. De jeugd zal altijd inventief blijven, dit betekent dat je als alcoholverstrekker continue alert moet zijn. Er is dus nog wel werk aan de winkel.”

Samenwerken
Er dient dus beter samengewerkt te worden met de betrokken partijen om de situatie te verbeteren. Roumen stelt dat gemeentes die een overeenkomst hebben gesloten met alcoholverstrekkers veel betere cijfers laten zien dan gemeentes die nog niet zo ver zijn. In deze gemeentes kregen 7 van de 10 jongeren inderdaad geen alcohol mee. Hij adviseert gemeentes dan ook extra aandacht te besteden aan voorlichting, toezicht en handhaving. Alcoholverstrekkers worden zo bewuster gemaakt van hun rol, en krijgen de verantwoordelijkheid daarover terug. Zo kan het nalevingsgedrag positief beïnvloed worden.