Rijnconsult start multidisciplinaire Onderwijs ICT tak

15 oktober 2014 Consultancy.nl

Rijnconsult heeft onlangs een nieuwe adviespraktijk gelanceerd gericht op het ondersteunen van onderwijsinstellingen bij hun digitaliseringsprojecten. De zogeheten ‘Onderwijs ICT’ praktijk onderscheidt zich volgens het adviesbureau uit Houten door een multidisciplinaire aanpak en bundelt de expertises van Onderwijs, ICT en Change.

Onderwijssector digitaliseert
Digitalisering wordt een steeds belangrijker thema binnen de onderwijsbranche. Slimme ICT helpt scholen allereerst om de diverse behoeftes binnen het onderwijs het hoofd te kunnen bieden en daarnaast maakt het op maat gesneden onderwijs mogelijk. Via de juiste technologie kunnen snelle leerlingen enerzijds meer uitgedaagd worden en anderzijds kunnen leerlingen die langzamer leren extra ondersteuning krijgen. Bovendien bevorderen ICT-oplossingen in het onderwijs het motivatieniveau van leerlingen, zorgt het voor betere leerresultaten en kunnen scholieren op een snellere manier leren. Daarnaast biedt  ICT ook voordelen voor de organisatie en de bedrijfsvoering van onderwijsinstellingen. Te denken valt bijvoorbeeld aan efficiëntere administratie, digitaal lesmateriaal of de registratie van de leerprestaties van scholieren.

Rijnconsult - Onderwijssector digitaliseert

In toenemende mate erkennen scholen bovenstaande potentie van ICT voor het onderwijs, zo blijkt uit een recent onderzoek van Kennisnet, een adviesplatform dat onafhankelijk de onderwijssector adviseert over het gebruik en de implementatie van ICT. Uit de ‘Vier in balans-monitor’ – zoals het jaarlijkse onderzoek van Kennisnet getiteld is – blijkt bijvoorbeeld dat bijna alle leraren inmiddels een vorm van ICT in hun onderwijs hebben geïntegreerd. 

Implementatie van ICT
Ondanks al deze voordelen worstelen onderwijsinstellingen toch vaak met de implementatie van ICT. En zijn ICT-oplossingen wel al geïmplementeerd, dan haalt het onderwijs volgens het onderzoek van Kennisnet nog onvoldoende rendement uit hun ICTinspanningen. Om scholen en andere onderwijs-instellingen te helpen bij het succesvol integreren van ICT in hun organisatie, heeft Rijnconsult besloten een nieuwe praktijk te lanceren, speciaal gericht op digitaliseringsprojecten. “Via onze nieuwe ‘Onderwijs ICT’ praktijk willen we de link tussen beide vakgebieden succesvol verbinden, waarbij we uitgaan van een veranderkundige aanpak,” zegt Ad Verbogt, directeur van Rijnconsult Onderwijs en ICT.

Digitalisering in het onderwijs

De dienstverlening van de unit bestaat uit drie belangrijke gebieden. Ten eerste, de adviseurs zullen de onderwijsinstellingen ondersteunen bij strategische vraagstukken, zoals het ontwikkelen van leermiddelenbeleid, de ontwikkeling van business cases en het uitvoeren van een nulmeting. Ten tweede, Rijnconsult adviseurs zullen opdrachtgevers ondersteunen bij de uitvoering van implementatietrajecten, die kunnen variëren van het managen van het gehele programma, tot functionele ondersteuning van een werkstroom. Het derde servicegebied richt zich op het ondersteunen van docenten bij het arrangeren van lesstof, het zoeken, vinden en toepassen van de juiste digitale content en werkvorm en het ontwikkelen van hun digitale vaardigheden.

In het licht van deze snel veranderende markt en de stijgende vraag naar ICTexpertise in de onderwijsbranche verwacht Verbogt dat de praktijk de komende maanden verder zal uitbreiden. “Het team bestaat nu uit 8 adviseurs, in de komende periode willen we uitbreiden naar circa 15 professionals. Al onze mensen staan nog met beide voeten in de onderwijspraktijk. Op deze manier kunnen wij naadloos aansluiten bij de behoeften van de opdrachtgevers.”

Nieuws

Meer nieuws over