Rebel nauw betrokken bij oprichting Fries Energiefonds

17 september 2014 Consultancy.nl

Onlangs is het Fries Energiefonds gelanceerd. Het 'Fûns Skjinne Fryske Enerzjy’ is opgericht voor het financieren van- en investeren in duurzame projecten in Friesland. Het fonds wordt beheerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN), dat samenwerkt met het Nationaal Groenfonds en e3 bij het financieren van duurzame projecten. De provincie Friesland heeft €90 miljoen beschikbaar gesteld voor het fonds, dat mede totstand is gekomen met de ondersteuning van Rebel Group.

Fries Energie Fonds

Het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy, of met andere woorden het Fries Energiefonds (FSFE), werd begin september officieel gelanceerd. Het fonds dient als partner voor duurzaamheidsprojecten in Friesland, met name gericht op zakelijke projecten die leiden tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en daarnaast een positief effect hebben op de regionale werkgelegenheid. De provincie Friesland is samen met Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN) tot een overeenkomst gekomen over het beheer en het management van het fonds. De provincie heeft in totaal €90 miljoen ter beschikking gesteld aan het fonds, en het SVN krijgt nu de taak om duurzame en innovatieve projecten in Friesland te financieren. Het SVN werkt hierbij samen met het Nationaal Groenfonds en e3, een consortium van diverse fondsen.

Fries Energiefonds gelanceerd

Het Fries Energiefonds moet tevens bijdragen aan de vanuit de overheid gestelde 16% norm voor duurzame energie die gesteld is voor 2020. Met het fonds worden investeringen gedaan in projecten voor het realiseren van duurzamere energieproductie of energiebesparing, bijvoorbeeld op het gebied van zonne-energie of biomassa.

Rebel Group

Rebel Group, een management adviesbureau dat zich richt op financieel-economische en strategische dienstverlening, was vanaf het begin tot het einde betrokken bij de totstandkoming van het fonds. Het adviesbureau uit Rotterdam ondersteunde bij de strategische planvorming tot en met de selectie en de gunning van het beheer. Samen met de provincie Friesland werd de complexe opdracht voltooid waardoor de provincie de komende 15 jaar een beroep kan doen op het FSFE. 

Reacties
Hans Konst, gedeputeerde van de provincie Friesland ziet het fonds als een enorme mijlpaal die zal helpen bij het realiseren van duurzame projecten: “Wij willen van Fryslân dé duurzame provincie van Nederland maken. Daarvoor hebben we goede, kansrijke projecten nodig. Met het FSFE hebben we een geweldige club aan boord die helpt projecten op te sporen en te realiseren. Dit is een flinke stap vooruit om onze ambities te realiseren”, aldus Konst.

SVn - Nationaal Groenfonds - e3 - Rebel

Ook Jan Willem van Beek, directeur van fondsbeheerder SVN, denkt dat het fonds in samenwerking met de betrokken partners een positieve impact zal hebben op de realisatie van duurzaamheidsprojecten: “Fryslân vervult in Nederland reeds een voortrekkersrol op het gebied van stimuleren van de energietransitie. Wij denken dat wij met onze specifieke kennis en ervaring, in samenwerking met Nationaal Groenfonds en e3, een bijdrage kunnen leveren aan het verlagen van drempels voor initiatiefnemers en hun te helpen bij het realiseren van projecten die de doelstellingen voor Fryslân dichterbij brengen”. 

Nieuws

Meer nieuws over