Grant Thornton: MVO steeds vaker uit financieel gewin

27 augustus 2014 Consultancy.nl

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en financieel gewin wordt steeds meer met elkaar vervlochten, blijkt uit een nieuw onderzoek van Grant Thornton onder 2.500 bedrijven in 34 landen. Waar bedrijven vroeger MVO vooral zagen als een manier om hun merk te bouwen, wordt sociaal en ecologisch duurzaam ondernemen in toenemende mate gevoerd omdat het ook financieel gezien verstandig is.

Het onderzoek – getiteld ‘Corporate social responsibility: beyond financials’ – toont aan dat kostenbesparing de belangrijkste drijfveer is voor meer duurzame bedrijfsvoering, zo zegt twee derde van de respondenten (67%). In 2011 was dit nog 56%. De tweede grootste drijfveer is de consument/klantvraag (64%), gevolgd door 'omdat het het juiste is om te doen' (62%). Een overzicht van de belangrijkste drijfveren:

Key CSR Drivers

“Het onderzoek levert het overtuigende bewijs dat MVO en zakelijke doelstellingen in brede zin steeds meer in balans met elkaar komen. De bevindingen suggereren dat de voordelen van een meer ecologisch en sociaal duurzaam beleid steeds tastbaarder worden, bijvoorbeeld door middel van belastingvermindering op charitatieve activiteiten of een lagere energierekening als gevolg van geïntroduceerde efficiency maatregelen,” zegt Francesca Lagerberg van Grant Thornton.

Daarnaast constateren de onderzoekers van het accountants- en advieskantoor ook dat te weinig aandacht voor MVO steeds vaker een negatief effect kan hebben op de commerciële prestaties. “Bedrijven die winst maken ten kosten van de lokale bevolking of het milieu zien de vraag naar hun producten of diensten snel verminderen." Met name de opkomst van social media en digitale technologieën spelen hierin een stuwende rol.

Kostenbesparing

Kijkend naar de belangrijkste drijfveer, kostenbesparing, dan zijn het met name de opkomende landen die dit hoog op de prioriteitenlijst zetten. India loopt voorop, gevolgd door Maleisië en Japan.

CSR and Cost Management

Nieuws

Meer nieuws over