KPMG: Dealwaarde fusies en overnames kwart gestegen

12 augustus 2014 Consultancy.nl

Wereldwijd is de waarde van het aantal aangekondigde fusies en overnames met een kwart (25%) toegenomen in de eerste zes maanden van 2014, in vergelijking met de laatste zes maanden van vorig jaar. Vooral de aantrekkende economie en hogere financiële reserves bij organisaties liggen hieraan ten grondslag. Het aantal transacties bleef wel nagenoeg gelijk. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG.

Iedere zes maanden voert accounting- en consulting reus KPMG onder duizend beursgenoteerde bedrijven een onderzoek uit naar de stand van zaken in de wereldwijde fusie- en overname markt. Uit het meest recente onderzoek blijkt dat de M&A  markt de eerste helft van dit jaar flink is aangetrokken, getuige een stijging van bijna 25% in de waarde van het aantal aangekondigde fusies en overnames.

Worldwide completed deals

Ondanks het feit dat voorspelde koers-winst-verhoudingen op basis van de verwachte winst bij deze organisaties in het afgelopen halfjaar met niet meer dan 1% stegen*, was er toch sprake van een hogere mondiale fusie- en overname waarde. Vooral in Europa speelde het groeiende vertrouwen in de markt een belangrijkste rol – de economie trekt gestaag aan en zorgt voor hogere financiële reserves bij bedrijven. Het aantal transacties bleef echter nagenoeg gelijk.

Koers-winst bepaalt vertrouwen
Volgens Wouter van de Bunt, Managing Partner van KPMG Corporate Finance, zal de positieve ontwikkeling in de markt zich de komende periode verder doorzetten. "De stijging of daling van de toekomstige koers-winstverhoudingen is een goede maatstaf voor het algemene vertrouwen in de markt. Bovendien zullen de gemiddelde schuldratio's dit jaar naar verwachting met zo'n 6% dalen. Dit biedt bedrijven meer financiële armslag om mogelijke transacties te kunnen financieren. Daarnaast weerspiegelen de stijgende aandelenkoersen van het afgelopen jaar het toenemende vertrouwen in de markt. Onze ervaring is dat de combinatie van een verbetering van de financiële armslag en het toenemende vertrouwen in de markt garant staan voor een toename van het aantal transacties. Beleggers oefenen in toenemende mate druk uit op ondernemingen met veel cash op de balans om transacties te realiseren." 

Wouter van de Bunt - KPMG

Protectionisme mogelijke drempel
Ondanks het herstel schuilen er volgens Van de Bunt ook een aantal risico’s, waardoor het herstel van de markt kan worden geremd. Zo bestaat de kans dat protectionisme de kop opsteekt in grote landen als Frankrijk, de UK en Canada, Hij wijst daarbij op een grote discrepantie tussen het werkelijke aantal doorgevoerde fusies ten opzichte van de aangekondigde transacties – een teken dat de politiek invloed uitoefent op bepaalde transacties. KPMG'er Van de Bunt: “De groeiende politisering speelt bij grensoverschrijdende transacties vooral een rol in de vorm van fiscale hervormingen en veranderde regelgeving en zou dan ook wel eens een blijvend obstakel kunnen vormen bij de afronding van de aangekondigde deals."

* Over een heel jaar gezien steeg de koers-winstverhouding echter met 24%.

Nieuws

Meer nieuws over