Visie op leiderschap van drie jonge ondernemers

31 juli 2014 Consultancy.nl

In het kader van zijn 2014 jaarverslag, met als thema ‘Leiderschap’, nodigde Rijnconsult drie jonge succesvolle ondernemers uit voor een etentje op het kantoor van het organisatieadviesbureau in Houten. Centraal staat hun visie op leiderschap en hoe ze deze in de praktijk toepassen. Aan tafel zitten Gerhard te Velde, oprichter van het studentenklusbedrijf MijnStudent, Lara Herpers, ondernemer en voormalig directeur van adviesbureau JongeHonden en Jelle Roozenburg, oprichter van Aanmelder.nl, een online registratieplatform voor corporate events. 

“Leidinggeven is niet mijn hobby!”
Nog voor we zouden starten met het diner, roept ondernemer Gerhard ‘Leidinggeven is niet mijn hobby!’ Zo, dit belooft een boeiende avond te worden. Als de eerste trek gestild is, nuanceert Gerhard de opmerking ‘leidinggeven is niet mijn hobby’. Het is vooral het regelen van de dingen eromheen. Onze tafelgenoten vertellen dat ze vanuit enthousiasme en ambitie een bedrijf begonnen zijn, maar zodra dat een beetje ging lopen, ontdekten ze de schaduwkant: administratie en wet- en regelgeving. Je moet aan allerlei regels en voorwaarden voldoen, waar je niet direct de vruchten van plukt. Gerhard wil bezig zijn met visie, strategie en bepalen waar het naartoe gaat met MijnStudent. Het liefst zou hij dan ook een bedrijfsleider aannemen om de praktische zaken te regelen. Maar voor nu, zo zegt hij, doe ik het zelf, want het is wel goed om die ervaring ook te hebben. Jelle geeft aan dat hij erg aan het zoeken is om de juiste balans te vinden tussen werken aan zijn bedrijf en in zijn bedrijf. Hij is niet gaan ondernemen om te gaan leidinggeven. ‘Mijn hart ligt toch echt bij de inhoud’. Lara is de enige die bewust is gaan leidinggeven. Zij houdt ervan om haar energie en enthousiasme over te brengen op haar medewerkers. Het gezamenlijk voor een doel gaan, met medewerkers meedenken. 

Jelle Roozenburg - Lara Herpers - Gerhard te Velde

“Kwetsbaar durven zijn, maakt mij een goede leider” 
Terwijl ze zo met elkaar de voor- en nadelen afwegen, vragen we ze wie er eigenlijk bepaalt of ze het goed doen als leidinggevende. Jelle geeft daar meteen een kordaat antwoord op. ‘Ik wil mezelf er goed bij voelen en ik wil dat mijn mensen gelukkig en productief zijn.’ Ook Lara gaat af op haar eigen gevoel, maar, zo voegt ze er meteen aan toe: ‘Ik toets het vooral bij anderen, bij mijn compagnon, maar ook bij mijn medewerkers. Zo vraag ik altijd bij functioneringsgesprekken naar hoe ik het doe en of ze tips hebben’. Gerhard haakt daarop in. ‘Kwetsbaar durven zijn, maakt mij een goede leider. Mijn compagnon heeft MijnStudent recent verlaten. Ik heb toen het bedrijf toegesproken over hoe ik de toekomst zie nu ik er alleen voor sta. Dat ik het best spannend vind, maar ik niet bang ben. Die kwetsbaarheid werd gewaardeerd en dat hebben mijn medewerkers ook teruggeven. Ik geniet van de wisselwerking tussen draagvlak creëren voor mijn ideeën en input benutten van anderen. Wel heb ik gemerkt dat je een tijdje moet oefenen om een goede leider te zijn. Ik heb heel veel geleerd van anderen.’ Lara: ‘Voor mij is het ook een zoektocht. Leidinggeven is voor mij ook medewerkers betrokken krijgen bij het bedrijf. Door dichtbij mezelf te blijven heb ik ontdekt dat ik alleen dan de beste, leukste en meest gemotiveerde medewerkers krijg.’ 

“De eerste keer iemand ontslaan hakt erin, maar het lucht wel op!” 
Bij het volgende gerecht is de vraag: wat is de duurste fout die je als leidinggevende gemaakt hebt? Lara neemt het woord. ‘Bij JongeHonden zijn we heel transparant en is een veilig klimaat heel belangrijk. Alleen hierdoor kan JongeHonden energiek zijn en presteren we goed. Mijn duurste fout kan ik niet kwantificeren, maar heeft wel impact gehad. Ik nam zoveel verantwoordelijkheid op me dat ik het werk minder leuk vond. Hierdoor was ik zelf minder gelukkig en heb ik niet het beste uit het bedrijf kunnen halen.’

Rijnconsult - Leiderschap

Voor Gerhard is het heel duidelijk en hij kijkt ook wat zorgelijk als hij erover vertelt. ‘Mijn duurste fout was dat ik me na 2 jaar ondernemen ging bezighouden met het oprichten van een stichting om eenzaamheid onder ouderen te gaan bestrijden. Een geweldig idee, maar ik liet me compleet meeslepen en heb me een half jaar lang fulltime laten afleiden door dit idee. Terwijl ik commercieel hoofdverantwoordelijk was, liet ik MijnStudent min of meer aan haar lot over. Terwijl er geen geld uitkwam, ging al mijn tijd er naartoe. Tot ik tot de schrikbarende ontdekking kwam dat we met MijnStudent verlies leden. Mijn les: laat je niet afleiden en ga pas ‘geven’ als je wat te geven hebt.’ Ook in het aannemen van medewerkers hebben ze dure fouten gemaakt. Inmiddels is hun overtuiging: bij twijfel niet doen. Je investeert, hoopt dat het beter gaat, maar dan moet je toch besluiten afscheid te nemen. Die beslissing maak je vaak te laat en dat is duur. De eerste keer iemand ontslaan hakt erin, maar het lucht wel op! 

“Ik verwacht van mezelf een 10 en van mijn medewerkers een 8” 
Vlak voordat het toetje op tafel komt, willen we van ze weten of ze vergelijkbare inzet (uren) van hun medewerkers verwachten? Gerhard niet en daar is hij stellig in. ‘Ik verwacht van mezelf een 10 en van mijn medewerkers een 8. Ik werk zelf altijd langer door. Al heb ik ervaren dat God niet voor niets een rustdag heeft ingesteld. Daar houd ik me nu ook aan.’ Jelle heeft het liefst dat ze net zo toegewijd werken als hijzelf. ‘Als er bijvoorbeeld een glazenwasser door het raam te zien is en iemand maakt daar een grappige opmerking over, dan zie ik dat het werk even stil komt te liggen. Natuurlijk weet ik dat het goed is om met elkaar te lachen, maar ik betrap me erop dat ik ga rekenen: het duurt minimaal een uur voordat iedereen weer in diezelfde concentratie zit. Dat betekent dat een opmerking een verlies van 5 efficiënte uren betekent!’ 

Zelf uitgevonden leiderschap

“Ik heb geleerd om mijn bedrijf te organiseren met een blik op de toekomst: 
Nadat ook het toetje op is, vragen we ze tot slot nog wat het beste advies is wat ze gekregen hebben. Lara weet het meteen. Toen ze begon, kreeg ze te horen: ‘Pas op! Je bent geneigd jezelf aan te nemen!’ Ze glimlacht als ze zegt: ‘Voordat ik het wist, was ik dat inderdaad aan het doen. Ik realiseerde me dat ik juist op zoek moest gaan naar diversiteit.’ Gerhard vindt zijn beste advies redelijk clichématig, maar heeft het wel zelf doorleefd: ‘Je moet niet te lang doorsukkelen als mensen niet voldoende functioneren. Dit heeft me onnodige investeringen in energie en geld gekost.’ Jelle denkt nog vaak aan het advies: ‘Als je een schaalbaar bedrijf hebt en het gaat groeien, zorg dat je het opruimt, want straks heb je daar geen tijd meer voor.’ Ik heb geleerd om mijn bedrijf te organiseren met een blik op de toekomst.’ 

“Leidinggeven is echt een proces. Het groeit mee met jezelf, je medewerkers en je organisatie!”
Na het diner kletsen wij nog even na. Wat viel ons op aan dit jonge leiderschap? Misschien zit dat vooral in het kwetsbaar kunnen en durven zijn. Leidinggeven is echt een proces. Het groeit mee met jezelf, je medewerkers en je organisatie! 

Een verslag van Rijnconsult adviseurs Eeuwke Bremmer, Marijke van Roost, Hannah Kuyvenhoven en Elianne Vink. Dit artikel verscheen eerder in de 2014 editie van Rijnconsult’s Business Review met als thema ‘Leiderschap’.

Nieuws