Werknemers van Aon helpen jongeren met ondernemen

04 juni 2014 Consultancy.nl

Risicoadviseur en verzekeringsmakelaar Aon heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Stichting Jong Ondernemen. Samen gaan de partners jongeren in het voortgezet onderwijs stimuleren hun eigen bedrijf op te zetten. Jong Ondernemen heeft hiervoor de programma’s YES! en Junior Company in de markt gezet, Aon medewerkers zullen een coachende rol op zich nemen.

Jong Ondernemen laat leerlingen en studenten op jonge leeftijd kennismaken met ondernemerschap door hen zelf een eigen bedrijf op te laten zetten. Jongeren van basisschool tot universiteit zetten, afhankelijk van de duur van het programma, een bedrijf op. Ze schrijven een ondernemingsplan, doen marktonderzoek en regelen de inkoop, productie en verkoop van hun product of dienst. Ze vergaren hun eigen startkapitaal door de verkoop van aandelen, betalen belasting en leggen verantwoording af aan hun aandeelhouders. Onder begeleiding van een docent en externe begeleider runnen de deelnemers – binnen de meeste programma’s - een jaar lang hun eigen bedrijf.

Werknemers van Aon helpen jongeren met ondernemen

Dorine Wekking (l), Directeur HR bij Aon en Arko Veefkind (r), algemeen directeur Jong Ondernemen.

Medewerkers van Aon worden gekoppeld aan scholen binnen het voorgezet onderwijs in een regio naar keuze – dit schooljaar doen landelijk bijna 500 basisscholen mee en tientallen havo-vwo scholen. Daarnaast gaan de Aon medewerkers fungeren als zakelijk begeleider binnen het project YES!*

Aon kijkt uit naar de samenwerking. “Wij willen graag talentvolle jongeren stimuleren en ondersteunen bij het inrichten van hun toekomst,” zegt Dorine Wekking, directeur HR bij Aon. “Jong Ondernemen heeft de programma’s en een groot netwerk van scholen en jonge ondernemers. We focussen ons in eerste instantie op scholen waar talentvolle jongeren minder kansen krijgen dan ze verdienen,” vertelt Wekking enthousiast. “En daar investeren we heel graag in. Ondernemend gedrag stimuleren is cruciaal voor de duurzame ontwikkeling van onze economie en samenleving.”

* Project YES! (Young Entrepreneurs at School) richt zich op zogenoemde ‘achterstandswijken’ in grote steden. Komend schooljaar zullen naar verwachting zo’n 360 leerlingen binnen het voortgezet onderwijs het YES! programma doorlopen.

Nieuws

Meer nieuws over