Rijnconsult helpt ZGT - SXB met nieuw besturingsmodel

21 mei 2014 Consultancy.nl 4 min. leestijd

In de afgelopen periode heeft Rijnconsult de maatschap chirurgie ZGT – SXB ondersteund bij het introduceren van een nieuw besturingsmodel en het doorvoeren van organisatiekundige hervormingen. Johan Raymakers, chirurg en vicevoorzitter van ZGT – SXB*, vertelt in dit interview over de opdracht, de belangrijkste activiteiten van het organisatieadviesbureau en het resultaat. 

Hoe stond de organisatie ervoor, voordat Rijnconsult in samenwerking met het bestuur, hervormingen doorvoerde?
“Ik had voornamelijk een ambivalent gevoel, want onze maatschap was beter dan veel andere, maar toch was het onbestuurbaar geworden na de vele fusies en tegelijkertijd de splitsing in verschillende secties (GE-Oncologische-, Vaat- en traumachirurgie). Veel van mijn collega’s uit de maatschap hadden nog maar weinig plezier in hun werk en de spanningen liepen regelmatig hoog op. De wijze van besturen die we hadden was ook niet doelmatig. De strategische doelen werden niet vastgesteld en er werd niet of nauwelijks gekeken naar hoe we dat zouden moeten aanpakken. Eindeloos veel ALV’s, eindeloos discussiëren, terugkomen op gemaakte afspraken en te veel gepolder.” 

Chirurgie - ZGT, SXB

Raymakers vervolgt: “We konden in een vergadering bijvoorbeeld redelijk snel besluiten een nieuwe woonkamer te gaan inrichten, maar vervolgens maanden debatteren over de kleur van het stopcontact. Bestuurstechnisch gezien kon veel progressie geboekt worden. Verder waren we voortdurend bezig met het blussen van brandjes binnen de maatschap en de organisatie, in plaats van dat we echt organiseerden en bestuurden. Door de vele frustraties zaten een aantal mensen tegen een burn-out aan, of waren ongemotiveerd. Van een goede sfeer was geen sprake meer.” 

Wat zijn concrete veranderingen die door Rijnconsult zijn doorgevoerd?
“We wilden een nieuw besturingsmodel introduceren, beter leren communiceren met elkaar en met alle stakeholders toch ook meer discipline met gedragsregels creëren.  We hebben een sollicitatieprocedure gehouden en een externe interim-voorzitter van Rijnconsult aangetrokken. Een voorzitter met ruime ervaring in het bedrijfsleven. De voornaamste verandering zit in het bestuursmodel: een tweehoofdig bestuur met een duidelijk mandaat, inclusief scheiding van zeggenschap en eigendom.  Ook hebben we persoonlijke ontwikkelingsplannen opgesteld en voeren we twee keer per jaar gesprekken daarover. Het gaat daarin over verbeterpunten en er wordt geëvalueerd. De sfeer is nu beter en ontspannen en ook de teambuilding is beter. Verder heeft iedereen de training ‘crucial conversations’ gevolgd. Dat laatste is erg belangrijk als je naar een duurzame oplossing wilt zoeken, het gaat nu veel directer en met meer onderling respect en er is nu meer onderlinge feedback.  Dit alles heeft geleid tot meer enthousiasme en meetbaar betere resultaten.” 

Hoe is de samenwerking met Rijnconsult verlopen?
“Goed. We doorzien inmiddels redelijk snel problemen en de persoonlijke approach is veel beter. We hebben een goede samenwerking gehad, punctualiteit, duidelijkheid en duurzaamheid zijn daarin belangrijke pijlers.”

RIJNCONSULT Rijnconsult zorg banner

Kun je Rijnconsult vergelijken met andere consultancybureaus waarmee u mogelijk gewerkt hebt, zo ja, wat maakt Rijnconsult onderscheidend?
“We hebben wel eens samengewerkt met mediators om conflicten op te lossen, maar dat was puur conflictgericht. Mediators lossen dat conflict op, maar gaan niet dieper in op de verbeterpunten van de vakgroep. Dat heeft Rijnconsult wel gedaan, met bijzonder goed resultaat als gevolg.” 

Als u Rijnconsult moest beoordelen, met wat voor cijfer zou u dat doen?
“Een 9.” 

Rijnconsult staat voor veranderingen met duurzaam resultaat, is dat gelukt? Met andere woorden: is het niet bij slechts een rapport gebleven, maar zijn ze ook daadwerkelijk doorgevoerd met een wenselijk resultaat?
“Het lijkt erop dat de oplossingen duurzaam zijn. We hebben structuren zodanig aangepast, dat we er wat aan hebben. De follow-up is natuurlijk nog kort, maar ik verwacht dat de oplossingen duurzaam zullen zijn. Ik heb Rijnconsult al geadviseerd aan andere maatschappen, zo tevreden ben ik.”  

* ZGT – SXB is begin 2013 ontstaan uit de fusie tussen de chirurgen uit ZGT Almelo en Hengelo en de Saxenburgh Groep uit Hardenberg. Zij vormen vanaf dat moment één maatschap.