Higher & Company: HR loopt risico overbodig te worden

03 februari 2013 Consultancy.nl

Al meer dan vijftien jaar woedt de discussie over HR als businesspartner. Als het vakgebied nu niet snel wakker wordt, bestaat er een reële kans dat bedrijven besluiten zonder HR te kunnen. Dat zegt Henry Haaijer, oprichter van consultantsbureau Higher & Company.

Haaijer erkent dat de discussie over de rol van HR als businesspartner en de toegevoegde waarde van de professie bepaald geen nieuwe is. Toch moet hij nog steeds worden gevoerd, wil HR zichzelf niet buiten spel zetten, zegt Haaijer. “HR heeft nog bestaansrecht, maar je ziet wel steeds vaker dat CFO's HR-taken op zich nemen. En als HR er niet in slaagt om de eigen value proposition duidelijk te maken, dan vind ik dat een logische wending. Als wij niets doen, dan wordt de rol van HR genivelleerd tot die van een kleine administratieve afdeling.” 

Human Resources

Rol voor opleidingen
Haaijer zegt dat hij nog te vaak ziet dat HRM'ers zonder zakelijke competenties het vak inrollen, en vindt dat hier een rol is weggelegd voor de opleidingen. “De opleidingen moeten veel meer de praktijk binnenhalen. Het zijn vaak niet de mensen met de meest up-to-date kennis die voor de klas staan. Je hoort heel vaak dat de docenten al tien, vijftien jaar lesgeven. Dan verlies je het contact met de praktijk. We moeten veel meer toe naar de situatie dat mensen een à twee dagen voor de klas staan en de rest van de week een mooie HR-functie uitoefenen.” 

Het bedrijfsleven heeft volgens Haaijer al uitentreuren duidelijk gemaakt wat het verwacht van HR-professionals, namelijk dat ze de vertaalslag kunnen maken tussen de strategie naar HR-beleid. “Je moet kunnen laten zien hoe je het makkelijker kunt maken voor managers of waar je moet inzetten op leiderschap. Wij als vakgebied realiseren ons nog onvoldoende waar een organisatie van wakker ligt en we zijn niet to the point met onze kennis en gedrag.”

HR aan zet
Volgens Haaijer is HR aan zet om te bewijzen dat het niet de Moeder de Gans is van een organisatie: ruim voorzien van soft skills, maar zonder zakelijke competenties zoals gevoel voor commercie, zakelijk tact, analytisch vermogen en cijfermatig inzicht. “Het gaat om het verwerven van deze vaardigheden, maar er speelt ook een vakinhoudelijk vraagstuk: hoe goed beheers je de HR-instrumenten zoals bijvoorbeeld strategische personeelsplanning?”

Henry Haaijer - Higher & Company

Om die vraag beantwoord te krijgen moet elke HRM'er volgens Haaijer in gesprek gaan met zijn stakeholders. Wat vinden lijnmanagers, externe klanten en medewerkers van HR en wat missen in hun eigen HR-afdeling? Dan kun je ervoor gaan zorgen dat je de nodige competenties verwerft, bijvoorbeeld door verdere opleiding, coaching of een interne academy.” 

HR verzuimt nog te veel om gebruik te maken van de beschikbare middelen, zegt Haaijer. “Ons vakgebied wil zich er maar niet toe zetten om te werken met een dashboard met duidelijke KPI's waarop je kunt sturen. Als HRM'er moet je het fijn vinden om accountable te zijn voor je resultaten. Het gebruik van metrics en analytics maken dat makkelijker.”

Nieuws