Mercer: Expat opdrachten in trek bij multinationals

05 maart 2014 Consultancy.nl

Het aantal expat-opdrachten neemt de komende twee jaar toe, blijkt uit internationaal onderzoek van Mercer. Dat komt vooral door het wereldwijde economische herstel, en de internationale mismatch tussen vraag naar en aanbod van talent.

In het jaarlijks terugkerende rapport ‘Multinational Employers’ analyseerde Mercer  het expat-beleid van grote multinationals. De 2014 editie laat zien dat organisaties zich geleidelijk aan uit de crisis modus bewegen en steeds vaker naar uitbreidingsmogelijkheden kijken. Zo geeft 50% van de bedrijven aan dat ze verwachten dat ze, ten opzichte van de afgelopen periode, de komende twee jaar meer managers in het buitenland zullen stallen. De toename betreft alle type uitzendingen, zowel korte termijn als lange termijn.

“Op wereldniveau betekent de aantrekkende economie dat zowel grote als kleine bedrijven moeten strijden om de gunst van de juiste werknemer. Zowel voor de werkgever als werknemer is internationale werkervaring een pré” aldus Ellen van Arenthals, Expat consultant bij Mercer.

Expat opdrachten weer in trek bij multinationals

Match

Een groot verschil met eerdere jaren is dat bedrijven verwachten veel kritischer te zullen zijn ten aanzien van de match tussen buitenlandse rollen en de toegevoegde waarde van het daarvoor inzetten van een expat.

“In vergelijking met voorgaande jaren is de focus van bedrijven meer gericht op het afstemmen van de internationale opdracht op de strategische- en operationele doelstellingen. Dat is uiteraard een risico-afweging die gemaakt wordt vanuit zowel HR-perspectief als qua tijd, moeite en financiën van de onderneming. Een internationale plaatsing moet een zo groot mogelijk rendement opleveren. Een opdracht die niet bij de bedrijfsdoelstelling past of de medewerker, is pure verspilling” zegt Van Arenthals.

Salaris

Tot slot geven de multinationals aan dat ze wel verder gaan bezuinigen op de salarissen. Kijkend naar de kosten van een expat uitzending is dit vrij logisch: de totale kosten van het verplaatsen van een werknemer en zijn familie naar het buitenland, accommodatie en compensatie bedragen namelijk al snel drie keer het basissalaris. Dat maakt een internationale plaatsing, hoewel vaak noodzakelijk, een financieel risico. “De traditioneel riante uitzendingen maken plaats voor alternatieve uitzendingen waar de vergoedingen afgestemd worden op het type uitzending” voorspelt de Mercer adviseur.

Nieuws