A.T. Kearney: Europese ICT sector ontbeert masterplan

03 maart 2014 Consultancy.nl

De Europese hightech-sector verliest op mondiaal niveau steeds meer terrein. Belangrijkste aanleiding: een gefragmenteerde markt, een tekort aan financiering, een inefficiënte arbeidsmarkt en tot slot te weinig innovatie. Dit concludeert consultancybureau A.T. Kearney in een internationale marktanalyse.

In het rapport ‘Rebooting the European Hightech Industry’ bracht het adviesbureau de ontwikkeling van 9 sectoren binnen de ICT-industrie in kaart*. Hieruit blijkt dat over de hele linie de markt in de afgelopen jaren ondanks de crisis verder is gegroeid. Zo is bijvoorbeeld de omzet van de top 100 ICT-bedrijven gestegen van circa $1.59 biljoen in 2011 naar $1.67 biljoen een jaar later. Ook voor de komende jaren wordt groei verwacht, waardoor de totale marktgroei voor de periode 2011 – 2015 voor bijvoorbeeld Noord-Amerika en Azië uitkomt op meer dan 5%.

at kearney europese high tech industrie

Het aandeel van Europa in de ICT wereld slinkt echter – de verwachte CAGR van Europa (2,2%) bedraagt minder dan de helft dan die van Noord-Amerika (5,2%) en Azië (5,4%). Vooral in belangrijke segmenten als ICT-diensten, software, communicatieapparatuur en -diensten, IT-hardware en halfgeleiders verliest Europa haar belang als afzetmarkt. Volgens Jan-Piet Nelissen, partner bij A.T. Kearney, vormt deze ontwikkeling een bedreiging voor organisaties. “Europese bedrijven, vooral IT-dienstverleners, zijn meer afhankelijk van regionale vraag dan hun Amerikaanse en Aziatische tegenhangers en kunnen daardoor marktaandeel verliezen als gevolg van deze verschuiving.”

Oorzaken

De consultants zien diverse oorzaken voor de achteruitgang van Europa. Vanuit een marktstructuur is de Europese markt – geschat op $666 miljard – kleiner dan marktleiders Noord-Amerika ($840 miljard) en Azië ($937 miljard), bovendien wordt de Europese markt gekenmerkt door een hoge mate van fragmentatie. Als gevolg hiervan treedt er versnippering op en ontbreekt het aan strategische samenwerkingen, zowel tussen de EU en bedrijven als tussen bedrijven onderling.

ICT Marktomvang

Ook zijn Europese bedrijven minder vooruitstrevend als het gaat om innovatie, een van de motors voor toekomstige groei. Voorbeeld: een vergelijking van A.T. Kearney toont aan dat een groot gedeelte van octrooiaanvragen in Europa wordt ingediend door ‘buitenlandse’ bedrijven. Daarnaast kampt de arbeidsmarkt met structurele problemen – Europa loopt achter als het gaat om het opleiden van technisch personeel en concurrerende, flexibele arbeidswetten.

ICT Arbeidsmarkt omvang

Strategisch masterplan

Omdat de ICT-sector van essentieel belang is voor de Europese concurrentiepositie waarschuwen de adviseurs voor de impact van de zorgelijke trend. Alhoewel de Europese Commissie inmiddels bezig is met het aanpakken van diverse aandachtsgebieden (middels het zogeheten ‘Horizon 2020’ programma), ontbreekt het volgens A.T. Kearney aan een geïntegreerde toekomstvisie. De adviseurs pleiten voor een strategisch masterplan, een duidelijk beleid dat strategische richting, Europese vraag, gerichte financiering, en pre-competitieve samenwerking met elkaar combineert.

* De sectoren: IT-diensten, technologie, IT-hardware, software, communicatieapparatuur en -diensten, mobiele telefoons, consumenten elektronica, pc’s/laptops/tablets, halfgeleiders en elektronische componenten.

Nieuws