BMC helpt Hoeksche Waarde met uitvoeringsorganisatie

05 januari 2014 Consultancy.nl

De gemeenten in de Hoeksche Waarde hebben adviesbureau BMC gevraagd onderzoek te doen naar welke organisatievorm het beste past bij de nieuwe uitvoeringsorganisatie ‘Werk en Inkomensvoorziening Hoeksche Waard’. De resultaten worden naar verwachting medio februari opgeleverd.

De nieuwe uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomensvoorziening moet de begrote tekorten op het Participatiebudget terugdringen en dient een geïntegreerde maar wel zelfstandige positie hebben, zowel in de arbeidsmarktregio Rijnmond als binnen het sociaal domein op de schaal van Hoeksche Waard.

BMC - Hoeksche Waard

Een overzicht van de belangrijkste onderzoeksvragen voor BMC:

  • de positionering van de nieuwe SW-doelgroep (beschut werk): als integraal onderdeel of los daarvan gepositioneerd?
  • de positionering van handhaving;
  • de plaats van de nog te ontwikkelen arbeidsmarktstructuur en het benodigde instrumentarium in de toekomstige organisatie;
  • het leggen van de knip tussen front- en backoffice-activiteiten;
  • de kostenbesparing/het financiële voordeel ten opzichte van de huidige situatie;
  • de inpasbaarheid van de werkwijze in de integrale aanpak bij multi-problematiek;
  • de snelheid waarmee wordt gekomen tot de nieuwe uitvoeringsorganisatie.

5 varianten

Vijf organisatievormen worden onderzocht, variërend van fusie tot uitbesteding van activiteiten aan private partijen. Leidend uitgangspunt is dat de organisatie klantgericht en flexibel moet zijn om tot een optimale uitvoeringsvariant te kunnen doorontwikkelen. Frontoffice-activiteiten moeten georganiseerd blijven in de Hoeksche Waard.

Planning

Het onderzoek wordt medio februari opgeleverd aan het college van B&W en de raden. De bevindingen zullen de basis vormen voor de verdere uitwerking van de geadviseerde uitvoeringsvariant.

Nieuws

Meer nieuws over