Resources: 6 tips voor uitvoeren van due diligence

27 februari 2014 Consultancy.nl

Wanneer organisaties plannen hebben om een bedrijf in te lijven dan huren ze doorgaans externe adviseurs in om een boekenonderzoek – ook bekend als een ‘due diligence’ – uit te voeren. De meest bekende variant, de commerciële due diligence, bekijkt het strategische en business potentieel dat ontstaat na een overname of fusie. Echter, er zijn zijn diverse andere due diligence studies, zoals een culturele-, IT- of financiële due diligence. Simon Collins, Managing Director bij Resources Global Professionals, geeft een overzicht van zes belangrijke gebieden die dealmakers in ogenschouw zouden moeten nemen wanneer ze een due diligence in gang zetten.

Cultuur

Voor een succesvolle overname of fusie is het belangrijk dat een organisatie kijkt naar de heersende cultuur binnen het eigen bedrijf, maar ook naar die van de beoogde overnamepartij. Cultuur bepaalt het gedrag van werknemers, en het is daarom essentieel dat beide culturen op elkaar aansluiten zodat de overname- of fusiepartner succesvol binnen het eigen bedrijf geïntegreerd kan worden.

Resources kantoor

Governance structuur

Hoe een organisatie bestuurd wordt en op welke manier toezicht is geregeld kan van grote invloed zijn op de organisatie nadat een fusie of overname heeft plaatsgevonden. Het is belangrijk dat onafhankelijke professionals de governance-structuren en de bestuurders binnen de organisatie doorlichten om te bepalen of zij, met name in de nieuwe situatie, voldoende geschikt zijn hun taken en verantwoordelijkheden goed te kunnen blijven uitvoeren.

Gedragskwesties

Met een due diligence wordt over het algemeen gekeken naar documentatie en cijfers, die op mogelijke risico’s voor de koper kunnen duiden. Het is echter ook van belang om minder tastbare kwesties e laten onderzoeken, zoals het gedrag (‘conduct’) van werknemers bijvoorbeeld op het gebied van verkooppraktijken. Door middel van steekproeven kan er worden achterhaald of er mogelijk gedragskwesties spelen binnen de organisatie die van invloed kunnen zijn op de post-fusie organisatie.

6 tips voor het uitvoeren van een due diligence

Legacy kwesties

Op papier kan een overname zeer aantrekkelijk lijken, maar soms blijkt achteraf dat er nog diverse (op het eerste oog verborgen) slepende kwesties zich intern kunnen afspelen die buiten de radar vallen van een boekenanalyse. Bij een regulatory due diligence wordt scherper gekeken naar zulke kwesties en welke risico’s dit met zich meebrengt.

Personeel

Bij een overname van een organisatie moet het personeel van de andere partij binnen de eigen organisatie geïntegreerd worden. Daarbij is het belangrijk voor de organisatie dat het aangetrokken personeel de juiste vaardigheden en kennis met zich meebrengen. Het is dan ook essentieel om te beschikken over een evaluatie- en reviewproces zodat gekeken kan worden of de nieuwe werknemers op de gewenste manier omgaan met klanten en op de juiste manier werken.

Resources - Management Information

Management informatie

Ondanks dat overnamepartijen met veelbelovende management informatie komen zoals bijvoorbeeld omzetcijfers, groeiprognoses, klachtenniveaus, klanten feedback, en andere kwalitatieve indicatoren, moet een derde partij deze informatie goed filteren. Zodoende kan het echte verhaal achter de cijfers achterhaald worden, en wordt duidelijk hoe de informatie door de overnamepartij is gebruikt om hun processen-, klantproposities en personeelsgedrag te verbeteren.

Nieuws